بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

دانلود کتاب مبانی مدیریت صنعتی (رویکرد نوین)

کتاب مبانی مدیریت صنعتی (رویکرد نوین) نوشته میرزاحسن حسینی و روح الله حسینی فهرست مطالب کتاب مبانی مدیریت صنعتی : فصل اول: نگرش های مدیریت (سیر تاریخی) مقدمه روند تکامل مکاتب (دیدگاه ها و نگرش ها) مدیریت دیدگاه های ماقبل کلاسیک مدیریت مکتب سنتی (کلاسیک) نظریه های نئوکلاسیک نگرش های مدرن و جدید مدیریت خلاصه فصل فصل دوم: صنعت در گذر زمان (انقلاب صنعتی) مقدمه شکل گیری انقلاب صنعتی عوامل زیربنایی انقلاب صنعتی توسعه انقلاب صنعتی شرایط کار در دوره انقلاب صنعتی ویژگی های مدیریت در عصر انقلاب صنعتی دستاوردهای انقلاب صنعتی خلاصه فصل فصل سوم: سازمان صنعتی (صنعت) مقدمه سیر تکامل صنعت عوامل صنعت خلاصه فصل فصل چهارم: تعریف و مفاهیم مدیریت صنعتی مقدمه تعریف مدیریت وظایف اولیه مدیران صنعتی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله توسعه انسانى از دیدگاه اسلام

توسعه انسانى از دیدگاه اسلام چکیده: این سؤال که «معیارها و شاخص هاى توسعه انسانى چیست» با رویکردهاى گوناگونى قابل بررسى است. این که دین اسلام نیز درباره «توسعه انسانى»1 حرفى براى گفتن دارد یا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است. بى شک، در طرح کامل اندیشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها یک منظومه معرفتى تشکیل مى دهد که نظام اقتصادى در آن جایگاه ویژه اى دارد. در داخل همین نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است که خود به حوزه هاى ریزترى تقسیم مى شود. با بروز پیامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پایدار ضرورت پیدا کرد و تحقیقات، گزارش ها و گردهمایى هاى زیادى در سطح جهانى …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک شرکت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانلود بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک شرکت چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک کشت وصنعت و دامپروری … انجام شده­است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران کشت و صنعت و دامپروری … تشکیل می­دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده­ شده و حجم نمونه برای مدیران 40 و برای کارمندان 128 برآورد شده­است. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده ­است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. که براساس طیف لیکرت مقیاس­بندی گردیده­است. یافته­های تحقیق نشان­داد که مشارکت مدیران ارشد و مشارکت تیمی کارکنان و پذیرش کارکنان وفرهنگ سازمانی در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مقدمه در حال حاضر، وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بویژه در حوزه دستگاههای دولتی و خصوصی، در سطح نامطلوبی قرار دارد. از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، می‌توان به فقدان زیرساخت‌های فنی و اجرائی امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات این دستگاه‌ها اشاره نمود. بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بواسطه فقدان زیرساخت‌هائی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات، نظام صدور گواهی و زیرساختار کلید عمومی، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات، نظام مقابله با جرائم فضای تبادل اطلاعات و سایر زیرساخت‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور می‌باشد. از سوی دیگر، وجود زیرساخت‌های فوق، قطعا تاثیر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله واژه های مدیریت رفتار سازمانی

درس:مدیریت رفتار سازمانی مقدمه انسان‌ها همچنان مهره‌های اصلی سازمان راتشکیل می‌دهندبه طو ریکه موفقیت سازمان‌ها در تحقق اهدافشان،وابسته به نحوه نگرش  آنها  به   انسان و چگونگی به کارگیری نیروهای انسانی است. روابط انسانی و توجه به شخصیت انسان،گرچه ازقرن‌ها پیش مطرح شده بود  اما تا قبل ازقرن بیستم پدیده‌ای گمنام وناشناخته تلقی می‌شدزیرا  قبل ازانقلاب  صنعتی ، ارزش انسان با   ماشین‌آلات و ابزار مکانیکی برا بر دانسته می شد. به‌طوری که در 1800«رابرت آون» به نقش روابط انسانی در سازمان‌ها توجه کرد. پس ازاو «آندرواور» عامل انسانی درامر تولیدرا مورد بحث قرار داد و اهمیت آن را تشریح کرد پس از این دو دانشمند،   «وینسون» نکات مهمی را بر بنیاد ریشه‌ای روابط انسانی افزود. روابط انسانی فرآیند برقراری وحفظ روابط …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...