استناد به مقالات منتشر شده در پایگاه علمی سعید سان

پزوهشگران گرامی در قسمت پایین شروع به جمع آوری مقالاتی کردیم که در پژوهش ها و مقالات خود به پایگاه علمی سعید سان استناد کرده اند. دوستان عزیزی که در مقالات از منابع موجود در پایگاه علمی سعیدسان استفاده نمایند، عضو افتخاری باشگاه پژوهشگران سایت خواهند شد و دسترسی به بیش از هزاران مقاله سایت به صورت رایگان برای ایشان فراهم خواهد شد.

1- پاکزاد, زهرا و کیامرز جوانمردی، ۱۳۹۴، ارزیابی مکانی باغ کودک در محدوده پل توحید شهر رشت، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، امارات- دبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، کنسرسیوم نقش و طرح آنابافت شهر  /  لینک در سایت سیویلیکاتوضیحات در پایگاه علمی سعیدساندریافت رایگان

2- احمدی, زهرا؛ سمیرا رحیمی و مجید شهبازی، ۱۳۹۴، تاثیر سیستم آبرسانی سنتی در معماری یزد، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار /  لینک در سایت سیویلیکاتوضیحات در پایگاه علمی سعیدساندریافت رایگان

3- معماری در دل طبیعت / مقاله درج شده در سایت سازمان زیبا سازی شهرداری تهران، 1395

4- Tehran Water Museum with the Performance-Oriented Approach to Bionic Architecture – نویسنده: Faeghe Farokhizad و Jaleh Sabernejad

5- مفهوم شناسی جمال و جلال در معماری اسلامی از دو دیدگاه ادراک و تجلیمحمد علی سیستانیآزاده شاهچراغی  – حمید ماجدی / لینک دانلود

6- آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور قطر / گردآورنده ؛ دفتر نو سازی  و تحول معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اوقاف و امورخیریه – تهران: شرکت چاپ و انتشارات؛ سازمان اوقاف و امورخیریه. . ص104 فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا. ISBN: 978 964 422 691 5

7-شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کاربست اصول گفتمان‌های نوظهور تاب‌آوری (هیوگو) در باب نظام مدیریتی شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) /  گردآورنده: مریم علیپور شعاری دهقانی  1  علی پناهی   2   رضا ولیزاده  2/1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران/ 2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران / دانلود مقاله

8- The Concept of Beauty and Glory in Islamic Architecture from the two Perspectives of Perception and Manifestation

9- مقايسه ي سير تغيير در سبك معماري و تزيينات برخي از آرامگاههاي منطقهي لواسانات و رودبار قصران با تعدادي از آرامگاههاي منطقهي ري