or or

بایگانی برچسب: رایگان

مجموعه قوانین طراحی و ضوابط رستوران و غذاخوری

مجموعه قوانین طراحی و ضوابط رستوران و غذاخوری  رستوران ها فضاهای مورد نیاز برای آنکه یک فرد به راحتی بتواند غذا بخورد، میزی به عرض 60 سانتی متر و عمق 40 سانتی متر نیاز دارد. این ابعاد، حریم و فاصله ی لازم بین افراد مجاور را بدست می دهد. با این حال، بهتر است فضایی به اندازه ی 20 سانتی متر در وسط میز برای قرار دادن ظرف ها و غذاها در نظر گرفته شود. ولی در مجموع، عرض مناسب برای میز غذاخوری بین 80-85 سانتی متر است. میزهای گرد یا شش ضلعی و هشت ضلعی با قطر 90-120 سانتی متر، برای غذاخوری 4 نفره کاملاً مطلوب است و حتی ممکن است یک یا دو نفر دیگر نیز بتواند از آن استفاده کنند. حداقل ابعاد و فضاهای لازم بین میز و دیوار و محل عبور، در شکل 1 نشان داده شده است. توجه کنید که میزهای گرد، فضای بیشتری را اشغال می کنند. انواع رستوران ها رستوران های سنتی 1 بهتر است فضایی برای نمایش پخت و آماده سازی غذا داشته باشند. صندلی ها ومیزها نیز باید با رعایت فواصل کافی چیده شوند. در رستوران های خاص، فضاهای مورد نیاز دارای تفاوت های اساسی هستند. در این رستوران ها ممکن …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...