or

بایگانی برچسب: مدیریت

دانلود مقاله مدیریت

دانلود مقاله مدیریت مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با …

ادامه مطلب...

محیط اختصاصی برای سازمان ها را مختصراً توضیح دهید؟

محیط اختصاصی برای سازمان ها را مختصراً توضیح دهید؟ بخشی از محیط سازمان بوده که بطور مستقیم باسازمان در تحقق اهداف، مرتبط می شود. زیرا این بخش از محیط عوامل موثر مهمی در بر ارد که می توانند تأثیراتی منفی یا مثبت بر اثربخشی سازمان برجای گذارند. منحصر بفرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می کند و مشتریان، عرضه …

ادامه مطلب...

رابطه بین تمرکز و فن آوری را بطور خلاصه تحلیل نمایید؟

رابطه بین تمرکز و فن آوری را بطور خلاصه تحلیل نمایید؟ رابطه بین فناوری و تمرکز نتایج ناسازگاری ایجاد می­کند فناوریهای تکراری به ساختار متمرکز نیاز داشته در حالیکه فناوری غیرتکراری باید بیشتر متکی به دانش متخصصان باشد و تفویض اختیار در تصمیم­گیری نیز صورت گیرد. نتیجه­ای که بیشتر قابلیت تعمیم دارد این است که رابطه فناوری و تمرکز بوسیله …

ادامه مطلب...

فن آوریهای پیوسته مستمر چه فن آوریهایی می باشند و شرایط آنها در رابطه با کارآیی ها و عدم اطمینان چگونه است؟

فن آوریهای پیوسته مستمر چه فن آوریهایی می باشند و شرایط آنها در رابطه با کارآیی ها و عدم اطمینان چگونه است؟  وظایف یا عملیات به طور متوالی با هم وابستگی متقابل دارند پیوسته نامیده می­شوند این فناوری بوسیله یک سلسله مراحل تکراری پیوسته، شناخته می­شود. چون فناوری های پیوسته مستمر نیاز به کارایی و هماهنگی و همچنین وابستگی­های متوالی …

ادامه مطلب...

وودوارد سازمانها را به چند دسته تقسیم کرد؟ و حاصل تحقیقاتش در رابطه بین فن آوری و ساختار چه بود؟

وودوارد سازمانها را به چند دسته تقسیم کرد؟ و حاصل تحقیقاتش در رابطه بین فن آوری و ساختار چه بود؟ شرکت­ها را بر حسب یکی از انواع سه گانه فناوری تولید واحدی، انبوه و فرآیندی طبقه­بندی کرد. او این سه طبقه را بر حسب مقیاس افزایش میزان پیچیدگی فناوری که به ترتیب در تولید واحدی حداقل و در تولید فرایندی …

ادامه مطلب...

دانلود کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی

دانلود کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی (قاسم ریاضی نیا) کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط قاسم ریاضی نیا تهیه شده است سرفصل های کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی : فصل اول: اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی (کلیات) اهداف درسی مقدمه سیر تحول برنامه ریزی نیروی انسانی تاریخچه برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی وظایف مدیریت نیروی …

ادامه مطلب...

رابطه بهره وری و کنترل کیفیت

چکیده : ((بهره وری )) معیاری کلیدی برای ارزیابی عملکرد فعالیت ها و نظام های اقتصادی و اجتماعی و (( کیفیت )) هنر خوب تولید کردن است بهره وری و کیفیت در واقع دو روی یک سکه اند و مفهوم آن ها محدود به تولید کالای کارخانه ای نیست بلکه در مفهوممی وسیعتر کلیه فعالیت های واحدهای صنعتی از جمله …

ادامه مطلب...

تعریف سازمان

تعریف سازمان سازمان عبارت است از هماهنگی معقول عده ای از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف مشترکی بطور پیوسته فعالیت می کنند نظام همکاری میان افراد در صورتی که به اقتضای شرایط زندگی اجتماعی و بطور خودجوش پدید اید سازمان اجتماعی و در صورتی که از روی قصد و هدف …

ادامه مطلب...

تحقق کارایی در سازمان های کوچک مهم تر است یا سازمانهای بزرگ

تحقق کارایی در سازمان های کوچک مهم تر است یا سازمانهای بزرگ بطور خلاصه تحلیل کنید؟ تحقق کارایی بالا بطور معمول در سازمانهای کوچک نسبت به سازمانهای بزرگ به دلیل اینکه سازمانهای بزرگ دارای منابع مالی بیشتری هستند ازاهمیت زیادتری برخوردارند. این منابع مالی مازاد یک عامل جذاب برای کاهش اثر اشتباهات در زمان است. واقعیت این است که سازمانهای …

ادامه مطلب...

بحث غیرخطی بودن رابطه نسبت اعضاء اداری و اندازه سازمان چه می گوید

بحث غیرخطی بودن رابطه نسبت اعضاء اداری و اندازه سازمان چه می گوید؟ روابط بین اندازه سازمان و نسبت اعضاء اداری خطی نیست این رابطه غیرخطی بودن در مورد نسبت اعضاء اداری سازمان­های کوچک و بزرگ نسبت به سازمان متوسط بیشتر صادق است. همانطور که سازمان­ها بزرگ می­شوند از مزایای صرفه­جویی ناشی از مقیاس برخوردار می­گردند اما چنین سازمان­هایی با …

ادامه مطلب...