oror

بایگانی برچسب: مدیریت

دانلود پاورپوینت کارآفرینی استراتژیک

دانلود پاورپوینت کارآفرینی استراتژیک کارآفرینی استراتژیک چیست؟ Ireland, Hitt and Sirmon برای اولین بار یک مدل مفهومی برای کارآفرینی استراتژیک در سال 2003 ارائه دادند این مدل بر این اساس بنا شده است که کارآفرینی استراتژیک ترکیب دو علم مدیریت استراتژیک و کارآفرینی است تمرکز تلاشهای تحقیقاتی بر روی هر کدام از این دو دانش به تنهایی تصویری ناقص از شرکتهای مدرن ارائه میدهد با توجه همزمان به این دو دانش، شرکتها می توانند تواما از مزیتهای رقابتی موجود استفاده نموده و پایه ای برای فعالیتهای مزیت جویانه بعدی، از طریق پیگیری مداوم فعالیتهای فرصت جویانه ایجاد کرده و خلق ثروت نمایند. فهرست: کارآفرینی استراتژیک چیست؟ کارافرینی-مدیریت استراتژیک چهارچوب کارآفرینانه کارافرینی-مدیریت استراتژیک فرصت جویی و مزیت جویی چالشهای کارآفرینی استراتژیک تفاوتهای مدیریت استراتژیک و کارآفرینی یکپارچه سازی کارافرینی و مدیریت استراتژیک کارآفرینی استراتژیک نوآوری همکارانه مبتنی بر اعتماد دیدگاههای نظری پیوند دهنده 1- تئوری شبکه 2- تئوری یادگیری 3نظریه مبتنی …

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری

دانلود پاورپوینت بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری بازاریابی چیست؟ بازاریابی، مدیریت رابطه سودآور با مشتری است. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جلب رضایت آنها است. در تعریفی جامع تر، بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، هر فرد نیازها و خواسته های خود را از طریق تبادل ارزش با دیگران برآورده می سازد. به زبانی ساده تر، بازاریابی شامل ایجاد رابطه ای تبادلی و پر ارزش با مشتری است. بنابراین، ما بازاریابی را بدین صورت تعریف می کنیم: بازاریابی فرایندی است که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار میکند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریافت کند. فهرست: qفرایند بازاریابی qپنج اصل اساسی بازار و مشتری qنیاز، خواسته و تقاضای مشتری پیشنهادهای بازاریابی- محصولات، خدمات و تجربیات qارزش و رضایت مشتری qداد و ستد و ارتباطات …

توضیحات بیشتر »

هوشین کانری؛ ابزاری برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت در مدیریت

هوشین کانری؛ ابزاری برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت در مدیریت چکیده برنامه های استراتژیک که ابزاری برای اطمینان از توسعه و بهبود مداوم سازمان ها هستند، زمانی معنا پیدا می کنند که ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.درواقع ارزیابی عملکرد، پیشرفت اهداف در برنامه ریزی استراتژیک را به دنبال دارد.هوشین کانری روش خوبی برای درگیرشدن همه کارکنان در فرآیند برنامه ریزی کسب و کار، تمرکز سازمان بر اهداف مهم حیاتی برای دستیابی به نتایج کسب و کار و ارائه یک ابزار مؤثر برای ردیابی پیشرفت در برابر اهداف تعیین شده است. کارت امتیازی و هوشین کانری روش های متقابل کارکردی یکپارچه ی مورد استفاده برای مدیریت اولویت های استراتژیک در سراسر سلسله مراتب عملکردی شرکت هستند. آن ها یک قابلیت کلی برای حفظ مدیریت استراتژیک در طول سازمان را فراهم می کنند.هوشین کانری یک راه حل برای تمام مشکلات برنامه ریزی نیست بلکه یک فرآیند است که به مدیران برای …

توضیحات بیشتر »

فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

پایان نامه برای دریافت در جه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی موضوع فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات ( مطالعه موردی :شرکتهای صادر کننده استان خراسان رضوی ) مقدمه در گذشته قواعد بازاریابی با نگاهی از درون شرکت به بیرون آن تعیین وتعریف می گردید ،سالها طول کشید تا شرکتها دریافتندکه برای رشد خود باید باتوجه به نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازد ازاین رودرطول دهه گذشته،بازرارگرایی بسیارمورد توجه پؤوهشگران بازاریابی قرار گرفت و به یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح شد.کلیات بازارگرایی ومبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است .این مفهوم مرتبط با مشتری گرایی ،سودا گرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخشها در شناسایی وبرآوردن نیازهای بازارو مشتری است، از آنجا که مفهوم بازاریا بی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمانها شناخته می شود،به سختی می تواند برای مدیریت مفید واقع شود،به همین دلیل نیاز به عملیاتی ساختن آن حس …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی

فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریت مدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است . مدیریت عبارت است از کارکردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان. مدیریت هنر انجام امور به وسیله دیگران، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.   تاکید این تعریف : در این تعریف به سه نکته تاکید شده است. ·   تاکید بر انسان ها در سازمان ·   توجه به هدفها و نتیجه ها ·   ادغام هدف های فردی اعضاأ با هدفهای سازمان ·   مدیریت کار کردن  با منابع مالی و منابع فیزیکی است جهت دستیابی به اهداف سازمان توسط برنامه …

توضیحات بیشتر »