or or

بایگانی برچسب: مدیریت

آیا یک سیستم اطلاعات که تصمیمات غیر متمرکز را بطور دقیق کنترل می کند، خود نظام متمرکز نیست؟

آیا یک سیستم اطلاعات که تصمیمات غیر متمرکز را بطور دقیق کنترل می کند، خود نظام متمرکز نیست؟ فناوری پیچیده اطلاعاتی، نظیر کامپیوترها عدم تمرکز را تسهیل می­کند. همین فناوری فرصتی را برای مدیران مهیا ساخته که از نتایج هر تصمیمی به سرعت آگاهی یافته و در صورتی که تصمیمی باب طبع آنان نباشد، نسبت به اصلاح یا رد آن اقدام کنند، اگر اختیار تصمیم­گیری به سطوح پائین تفویض شده ولی بوسیله مافوق دقیقا نظارت شود، آیا در این صورت عدم تمرکز به معنای وقاعی خود وجود دارد؟ در چنین مواردی، مشارکت واقعی در نظارت و کنترل سازمان وجود ندارد. …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...