or

بایگانی برچسب: مدیریت

آیا انسان ها برای تصمیم گیری از روش عقلایی استفاده کرده و با بررسی تمامی راهکارها، راه حل بهینه را بر می گزینند؟

آیا انسان ها برای تصمیم گیری از روش عقلایی استفاده کرده و با بررسی تمامی راهکارها، راه حل بهینه را بر می گزینند؟ بندرت اتفاق می افتد که سلسله اهداف ثابتی داشته باشند و همیشه بصورت اصولی اهدافی را دنبال کنند، آنها تصمیمات خود را با توجه به اطلاعات ناقص اخذ می کنند، بندرت برای تدوین راهکارهای تصمیم به بررسی …

ادامه...

ائتلاف حاکم در سازمان ها، از دیدگاه اقتضایی چه گروهی هستند؟

ائتلاف حاکم در سازمان ها، از دیدگاه اقتضایی چه گروهی هستند؟ به گروهی که درون سازمان صاحب قدرت بوده و نتایج تصمیمات را تحت تأثیر قرار می دهند، اشاره دارد. در دیدگاه اقتضائی، ائتلاف حاکم و مدیریت عالی یکی قلمداد شده و چنین فرض می شود که هر دو یکی هستند، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر …

ادامه...

براساس مدارک و شواهد محیط ایستا با محیط پویا بر روی ساختار تأثیر بیشتری دارند، بطور خلاصه توضیح دهید؟

براساس مدارک و شواهد محیط ایستا با محیط پویا بر روی ساختار تأثیر بیشتری دارند، بطور خلاصه توضیح دهید؟   مدارک و شواهد دلالت بر این دارد که محیطی پویا نسبت به محیط ایستا تأثیری بیشتر بر ساختار سازمان دارد. محیط پویا سازمان را به سمت گزینش شکل ساختاری ارگانیک سوق می دهد، حتی اگر اندازه بزرگ یا فناوری تکراری …

ادامه...

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت جوها-پکا کالونکی، هانا سیلولا دپارتمان حسابداری و مالی، دانشگاه اولا خلاصه این مقاله به بررسی تفاوت استفاده از یک سیستم حسابداری هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بین شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر سازمانی می پردازد.  ما مدل چرخه عمر میلر و فریزن …

ادامه...

دانلود مقاله مدیریت

دانلود مقاله مدیریت مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با …

ادامه...

محیط اختصاصی برای سازمان ها را مختصراً توضیح دهید؟

محیط اختصاصی برای سازمان ها را مختصراً توضیح دهید؟ بخشی از محیط سازمان بوده که بطور مستقیم باسازمان در تحقق اهداف، مرتبط می شود. زیرا این بخش از محیط عوامل موثر مهمی در بر ارد که می توانند تأثیراتی منفی یا مثبت بر اثربخشی سازمان برجای گذارند. منحصر بفرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می کند و مشتریان، عرضه …

ادامه...

رابطه بین تمرکز و فن آوری را بطور خلاصه تحلیل نمایید؟

رابطه بین تمرکز و فن آوری را بطور خلاصه تحلیل نمایید؟ رابطه بین فناوری و تمرکز نتایج ناسازگاری ایجاد می­کند فناوریهای تکراری به ساختار متمرکز نیاز داشته در حالیکه فناوری غیرتکراری باید بیشتر متکی به دانش متخصصان باشد و تفویض اختیار در تصمیم­گیری نیز صورت گیرد. نتیجه­ای که بیشتر قابلیت تعمیم دارد این است که رابطه فناوری و تمرکز بوسیله …

ادامه...

فن آوریهای پیوسته مستمر چه فن آوریهایی می باشند و شرایط آنها در رابطه با کارآیی ها و عدم اطمینان چگونه است؟

فن آوریهای پیوسته مستمر چه فن آوریهایی می باشند و شرایط آنها در رابطه با کارآیی ها و عدم اطمینان چگونه است؟  وظایف یا عملیات به طور متوالی با هم وابستگی متقابل دارند پیوسته نامیده می­شوند این فناوری بوسیله یک سلسله مراحل تکراری پیوسته، شناخته می­شود. چون فناوری های پیوسته مستمر نیاز به کارایی و هماهنگی و همچنین وابستگی­های متوالی …

ادامه...

وودوارد سازمانها را به چند دسته تقسیم کرد؟ و حاصل تحقیقاتش در رابطه بین فن آوری و ساختار چه بود؟

وودوارد سازمانها را به چند دسته تقسیم کرد؟ و حاصل تحقیقاتش در رابطه بین فن آوری و ساختار چه بود؟ شرکت­ها را بر حسب یکی از انواع سه گانه فناوری تولید واحدی، انبوه و فرآیندی طبقه­بندی کرد. او این سه طبقه را بر حسب مقیاس افزایش میزان پیچیدگی فناوری که به ترتیب در تولید واحدی حداقل و در تولید فرایندی …

ادامه...

دانلود کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی

دانلود کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی (قاسم ریاضی نیا) کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط قاسم ریاضی نیا تهیه شده است سرفصل های کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی : فصل اول: اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی (کلیات) اهداف درسی مقدمه سیر تحول برنامه ریزی نیروی انسانی تاریخچه برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی وظایف مدیریت نیروی …

ادامه...