بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی

محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی چه محیطی است؟ و در چرخه حیابت سازمان این سازمانها بیشتر مناسب چه دوره ای هستند؟ محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی محیط پویا و پیچیده خواهد بود چون کار نوآور و جدید، حوادث غیرقابل پیش بینی با یک محیط پویا مرتبط است و همچنین به علت اینکه کار نو و جدید و ابداع شده پیچیده است، لذا با محیطی پیچیده مرتبط می شود. ساختار ادهوکراسی در سالهای اولیه چرخه حیات سازمان، مناسب است. زیرا سازمان در سالهای اولیه تأسیس به انعطاف پذیری بیشتر نیاز دارد تا سهم مورد نظرش را در بازار مشخص کند و دقیقا تعیین کند چگونه می تواند به اهدافش نائل شود. همچنین در سالهای اول شکل گیری سازمن میزان ابداع و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نمودار عناصر پنجگانه اساسی یک سازمان

نمودار عناصر پنجگانه اساسی یک سازمان را ترسیم نموده و بنویسید متخصصین فنی بخش و ستاد پشتبیانی چه افرادی هستند؟ 1ـ بدنه اصلی عملیات: کارکنانی که در ارتباط با تولید محصولات و یا ارائه خدمات مؤسسه، کارهای اصلی را انجام می دهند. 2ـ بخش عالی سازمان: مدیران عالی سازمان، کسانی که مسئولیت کلی سازمان را بعهده دارند. 3ـ بخش میانی: مدیرانی که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان پیوند می دهند. 4ـ متخصصین فنی : تحلیلگران، کسانی که مسئولیت اجرای شکلهای خاص استانداردسازی را در سازمان به عهده دارند. 5ـ بخش ستاد پشتیبانی: افاردی که واحدهای ستادی را تصدی می کنند، کسانی که خدمات پشتیبانی غیرمستقیم به سازمان ارائه می دهند.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مدل قدرت ـ کنترل

مدل قدرت ـ کنترل راترسیم نموده و آنرا مختصرا توضیح دهید؟ گزینش یک ساختار بوسیله استراتژی، اندازه، فناوری، محیط و همچنین حداقل سطح اثربخشی مورد نیاز با محدودیت مواجه می شود. این نیروها برای تدوین راه کارهای ساختاری که تصمیمات بر پایه آنها اتخاذ می شود، با هم ترکیب میگردند. چه کسی تصمیم را اتخاذ میکند؟ ائتلاف حاکم! چگونه این ائتلاف به اتخاذ تصمیم می پردازد؟ از طریق تحمیل منافع خود بر معیارها و اولویتهای تصمیم و سرانجام ما حاصل این فرآیند، پیدایش ساختار سازمانی است.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقایسه اختیار و قدرت

اختیار و قدرت را بطور خلاصه با یکدیگر مقایسه نمائید؟ اختیار را حق صدور دستور و یا دادن فرمان به افراد، برای انجام کار جهت نیل به اهداف سامزانی تعریف کردیم. آنچه را که به عنوان ویژگی منحصر بفرد اختیار مطرح کردیم، این بود که چنین حق صدور دستور یا مشروعیت دادن فرمان منبعث از انواع مختلف پست های سازمانی است. اختیار همراه با شغل است. وقتی شما، شغل مدیریتی خود را واگذار می کنید، اختیار همراه با این پست را نیز پس می دهید. موقعیکه اصطلاح قدرت را بکار می بریم، منظورمان توانمندی فردی، برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات می باشد. بنابراین اختیار بطور واقعی، خود جزئی از مفهوم وسیع قدرت محسوب می شود، یعنی توانائی نفوذ متکی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تأثیر متقابل منافع تصمیم گیرنده و منافع سازمان

تأثیر متقابل منافع تصمیم گیرنده و منافع سازمان را در نمودار ترسین نموده و بنویسید بهترین حالت برای اثربخشی سازمانی، چه زمانی است؟ بهترین حالت، برحسب اثربخشی سازمانی، وقتی است که این دو دایره بر هم منطبق شوند ولی وقوع این امر، بیشتر حالتی استثنائی داشته تا اینکه یک قانون باشد. این دو دایره بر هم منطبق نیستند. براساس این، چه چیزی را می توان پیش بینی نمود و این امر درخصوص تصمیم گیری چه معنائی را می رساند؟ چون تصمیم گیرندگان براساس منافع شخصی خود عمل می کنند، لذا گزینه های انتخابی آنها فقط معیارهای و ترجیحات سازگار با دایره سمت چپ را منعکس خواهد کرد. یعنی در چنین مواردی، به هیچ وجه تصمیم گیرنده نمی تواند منافع سازمان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...