or

بایگانی برچسب: مدیریت

عدم تمرکز کنترل بر مجموعه سازمانی

صاحبان قدرت در حالت عدم تمرکز هم کنترل خود را بر مجموعه سازمانی خود اعمال می نمایند، در این رابطه یک دانشکده را مثال بزنید که این امر در آن وقوع پیدا می کند؟ صاحبان قدرت در وضعیت عدم تمرکز،  از طریق تعیین و تعریف پارامترهای تصمیمات، کنترل خود را حفظ می کنند. برای مثال اینطور برداشت می شود که …

ادامه...

ساختار ادهوکراسی

ساختار ادهوکراسی را بطور خلاصه توضیح دهید؟ این نوع ساختار دارای ویژگی های تفکیک افقی زیاد، تفکیک عمودی کم، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف پذیری است. این ساختار از کارکنانی بهره میگیرند که از تخصص و تجربه بسیار بالایی برخوردارند و تفکیک عمودی کم است همچنین نیاز چندانی به سرپرستی وجود ندارد زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از …

ادامه...

محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی

محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی چه محیطی است؟ و در چرخه حیابت سازمان این سازمانها بیشتر مناسب چه دوره ای هستند؟ محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی محیط پویا و پیچیده خواهد بود چون کار نوآور و جدید، حوادث غیرقابل پیش بینی با یک محیط پویا مرتبط است و همچنین به علت اینکه کار نو و جدید و ابداع شده پیچیده …

ادامه...

نمودار عناصر پنجگانه اساسی یک سازمان

نمودار عناصر پنجگانه اساسی یک سازمان را ترسیم نموده و بنویسید متخصصین فنی بخش و ستاد پشتبیانی چه افرادی هستند؟ 1ـ بدنه اصلی عملیات: کارکنانی که در ارتباط با تولید محصولات و یا ارائه خدمات مؤسسه، کارهای اصلی را انجام می دهند. 2ـ بخش عالی سازمان: مدیران عالی سازمان، کسانی که مسئولیت کلی سازمان را بعهده دارند. 3ـ بخش میانی: …

ادامه...

مدل قدرت ـ کنترل

مدل قدرت ـ کنترل راترسیم نموده و آنرا مختصرا توضیح دهید؟ گزینش یک ساختار بوسیله استراتژی، اندازه، فناوری، محیط و همچنین حداقل سطح اثربخشی مورد نیاز با محدودیت مواجه می شود. این نیروها برای تدوین راه کارهای ساختاری که تصمیمات بر پایه آنها اتخاذ می شود، با هم ترکیب میگردند. چه کسی تصمیم را اتخاذ میکند؟ ائتلاف حاکم! چگونه این …

ادامه...

مقایسه اختیار و قدرت

اختیار و قدرت را بطور خلاصه با یکدیگر مقایسه نمائید؟ اختیار را حق صدور دستور و یا دادن فرمان به افراد، برای انجام کار جهت نیل به اهداف سامزانی تعریف کردیم. آنچه را که به عنوان ویژگی منحصر بفرد اختیار مطرح کردیم، این بود که چنین حق صدور دستور یا مشروعیت دادن فرمان منبعث از انواع مختلف پست های سازمانی …

ادامه...

تأثیر متقابل منافع تصمیم گیرنده و منافع سازمان

تأثیر متقابل منافع تصمیم گیرنده و منافع سازمان را در نمودار ترسین نموده و بنویسید بهترین حالت برای اثربخشی سازمانی، چه زمانی است؟ بهترین حالت، برحسب اثربخشی سازمانی، وقتی است که این دو دایره بر هم منطبق شوند ولی وقوع این امر، بیشتر حالتی استثنائی داشته تا اینکه یک قانون باشد. این دو دایره بر هم منطبق نیستند. براساس این، …

ادامه...

ساختارهای زیستی و ماشینی

ساختارهای زیستی و ماشینی را در یک جدول با یکدیگر مقایسه نموده و بیان کنید که ساختارهای ماشینی در چه محیطی و ساختار ارگانیک در چه محیطی به کار گرفته می شود؟ طرح ماشینی در یک محیط با ثبات و مطمئن قابل استفاده است و ساختار ارگانیک در یک محیط متلاطم و دارای تغییر زیاد بکار میرورد.  

ادامه...

نمودار مدل تلفیقی صنعت ـ اندازه

نمودار مدل تلفیقی صنعت ـ اندازه را ترسیم نموده و بیان کنید که چرا رابطه اندازه و تکنولوژی دو طرفه می باشد؟ تصمیم برای اختیار کردن و بکارگیری یک فناوری پیچیده، تا قبل از اینکه سازمان به یک اندازه مناسب برای سرمایهگذاری براساس صرفهجوئی ناشی از مقیاس دست نیافته، اتخاذ نمیگردد. بنابراین اندازه سازمان، نوع فنآوری سازمان را تعیین میکند. …

ادامه...

نمودار طبقه بندی فن آوی از دیدگاه جیمز تامسون

نمودار طبقه بندی فن آوی از دیدگاه جیمز تامسون را ترسیم نموده و فن آوری متمرکز (فشرده) را از دیدگاه ایشان بطور خلاصه تبیین نمایید؟ فن آوری متمرکز عبارتست از دادن یک پاسخ متعارف به مجموعه متنوعی از شرایط گوناگون و موارد اقتضایی. پاسخ دقیق به ماهیت ونوع مسائل بستگی داشته که نمی توان به صورتی عادی آنها را پیش …

ادامه...