بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد – کد 75679

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد ارزشیابی، به عنوان یک فعل، از ابتدای خلقت بشر و در ذات و کردار اغلب موجودات زنده، به نوعی حضور داشته و اساسا مبنای رفتارهای فطری و اکتسابی بشر بوده است. ادیان الهی عموما معیار و شاخص های رفتاری و کرداری به انسانها عرضه کرده، در ازای تبعیت از آنها پاداش‌های معین و در صورت استنکاف نیز مجازاتهای معینی را بشارت داده اند. در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها فقط متکی به داراییهای مشهود آنها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، دارایی هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی های فیزیکی اند …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان گمرک آبادان

دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان گمرک آبادان دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان گمرک آبادان چکیده تحقیق تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردیست و از نظر گردآوری داده‌ ها توصیفی و از نوع زمینه یابی است. به دنبال مسأله عدم شناخت و اطلاعات کافی در مورد کارکنان و توانمندی آنها و همچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک آبادان بر اساس مطالعات مدل وتن و کمرون انجام گرفت، برای این منظور در فصل دوم موضوع توانمندی، ابعاد، الگوها، دیدگاه‌ های مختلف و تاثیر توانمندی بر نگرش کارکنان تشریح گردید با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک داده‌ ها گردآوری شده و با استفاده از آزمون تی یک جمله ای و آزمون …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت تأثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید

دانلود پاورپوینت تأثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید دانلود پاورپوینت تأثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید مقدمه ¨بحث درگیری بحث بزرگ و جالبی در دو دهه گذشته بوده است دلیل اولیه اهمیت مبحث درگیری این است که تعیین کننده اصلی میزان تلاش فرد برای تصمیم گیری در هنگام خرید می باشد. درگیری در ابتدا توسط چریف و کانتری در سال 1947 به صورت بحث خود درگیری مطرح شد . کروگمن نیز در سال 1966 برای اولین بار مفهوم درگیری را در بازاریابی به کاربرد و شرح داد چگونه درگیری پایین بر تبلیغات تلویزیونی اثر دارد. مفهوم درگیری از روانشناسی اجتماعی سر چشمه گرفته است و به منظور حالت ذهنی روانشناختی است که نشان دهنده درجه اهمیت و ربط …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع مقدمه TQM یکی از کاملترین وکاراترین فلسفه های مدیریتی است که به نحوشایسته ای  مباحث کیفیت ورضایت مشتری را پوشش می دهد. پایه اول مدیریت کیفیت توسط ادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی است درسالهای پس ازجنگ جهانی دوم درژاپن پی ریزی شد.اقدامات دمینگ درآغازبرپایه فنون آماری کنترل کیفیت قرارداشت.که توسط والدرشوهارت که دمینگ زیرنظراودرآزمایشگاههای بل درنیویورک کارمی کرد ارائه شده بود. درسال 1960اولین دوایرکنترل کیفیت به منظوربهبود کیفیت ایجادشدند.بعدها مدیریت کیفیت جامع درنقاط دیگرجهان به ویژه ایالات متحده وسپس اروپای غربی رواج پیداکرد. سرفصل مطالب content/outline   مقدمه تاریخچه TQM تعریف مفاهیم TQM اهداف TQM   عوامل موثربرموفقیت TQM  ضرورت های کهTQM برسازمان اعمال می کند نقش مدیران در ایجاد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها

دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها                Business process reengineering                                         سرفصل مطالب content/outline —مفهوم مهندسی مجدد —تعریف مهندسی مجدد —اهداف BPR —عناصر مورد بازسازی از طریق BPR —مزایای مهندسی مجدد —اثرات مهندسی مجدد برسازمان —عوامل شکست مهندسی مجدد —نتیجه گیری منابع مفهوم مهندسی مجدد مهندسی مجدد یعنی آغازی دوباره، فرستی برای بازسازی فرایندها ودوباره سازی روش های انجام کار. مهندسی مجدد یعنی دگرگون سازی و طرح نو درانداختن،دگرگونی در ذهن،فرهنگ ونظام ارزشی،درفرایند ها وارزش ها،درساختاروسازماندهی ودر روش استفاده ازمنابع وامکانات ودگرگونی در روش استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات درسازمان. پیشینه ی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به قبل از شکل گیری سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان برمیگردد. نخستین فعالیتهای مهندسی مجدد در دهه ی 1980 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...