بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی سازماندهی: تامین منابع انسانی، مواد و منابع مالی و تعیین روابط میان این عوامل به منظور انجام امور. کار گزینی: اخذ تصمیم درباره افرادی که باید به کار گمارده شوند، گزینش کارکنان، تعیین استانداردهای عملکرد، غرامت و تامین مالی کارکنان، ارزشیابی عملکرد و آموزش و توسعه کارکنان. تخصیص و تامین نیروی انسانی: تضمین برای داشتن نیروی انسانی با کیفیتهای مناسب در زمان و مکان مشخص برای نیل به هدفهای سازمانی. مدیریت منابع انسانی: بکار گیری سرمایه های انسانی موسسه به منظور دستیابی به هدفهای سازمانی. مدیران صف: مسئولیتشان دستیابی به هدفهای اولیه سازمان است. مدیران پرسنلی: معمولاً در نقش مشاور به سایر مدیران در ارتباط با …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت ساختار اجتماعی سازمان

تفکیک دوایر و انسجام سازمانی یکی از ره آوردهای تفکیک دقیق واحدهای سازمانی این است که ایجاد هماهنگی بین آنها دشوار است. هماهنگی دو دایره از سازمان را انسجام یا یکپارچگی می نامند. هنگامی که محیط نا مطمـن باشد برای ایجاد هماهنگی باید مرتبا اطلاعات جمع آوری شود و پردازش شود. سازمانهایی که در محیط های ساده ومطـمن وپایدارواقع شده اند تقریبا هیچ مدیری را مسوول ایجاد هماهنگی نمی کنند. هر قدر محیط نامطمِن تر باشد دوایر بیشتر از یکدیگر تفکیک می شوند. ساختار اجتماعی سازمان چیست؟ ماکس وبر نظریه پردازی است که نظریه بروکراسی رامطرح کرد و سازمان را به عنوان ساختار اجتماعی متشکل از نوعی سلسله مراتب اختیار ، تقسیم کار ، قواعد و رویه های رسمی تصور …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاریف ، نظریات، کارکردها

مقدمه فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی وکانونی مدیریت را تشکیل داده است.جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاد دانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. تیلور:  Tylor مجموعه ای در هم تنیده است که شامل،باور،هنر ،اصول اخلاقی،قانون ،آداب ورسوم و دیگر توانایی ها و عادات کسب شده توسط انسان به عنوان عضوی از جامعه می شود. هرسکوایتز:Melrille …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی

تعریف سیستم —سیستم عبارت است از مجموعه ای از اجزا و عناصر که دارای هدف مشترک بوده و بایکدیگر روابط مستمر، منطقی و متقابل دارند. به طوریکه نحوه و کیفیت روابط این اجزا میتواند سیستم را به طرف تخریب، ثبات و یا پویایی کامل سوق دهد. سیستم های چهارگانه یک سیستم بازاریابی سیستم اطلاعات بازاریابی سیستم برنامه ریزی بازاریابی سیستم سازمانی بازاریابی سیستم کنترل بازاریابی: فهرست مطالب: تعریف سیستم سیستم های چهارگانه یک سیستم بازاریابی سیستم اطلاعات بازاریابی سیستم برنامه ریزی بازاریابی سیستم سازمانی بازاریابی سیستم کنترل بازاریابی سیستم های توزیع انواع مدلهای بازاریابی مدل گروه مشاوره بوستون این فایل پاورپوینت در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی

تعریف خلاقیت —خلاقیت عبارت است از به کار گیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یک فکر و یا یک مفهوم جدید. فرق خلاقیت و نوآوری خلاقیت یعنی ارایه چیزی نو، در حالیکه نوآوری به معنی کاربرد همان چیز نو ایجاد شده و ارایه شده می باشد. بطور کلی در بازاریابی، خلاقیت و نوآوری که در قالب استفاده از فرصتهای سود آور مطرح می شود به سه شکل در مورد کالاها خودش را نشان می دهد: فهرست مطالب: تعریف خلاقیت فرق خلاقیت و نوآوری اشکال خلاقیت و نوآوری روش های سه گانه تولید کالا و خدمات غیر کمیاب مراحل تولید محصول جدید ایجاد ایده ها آزمایش بازاریابی چرخه عمر محصول مرحله تولید محصول مرحله رشد و پیشرفت مرحله بلوغ و اشباع مرحله …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...