or

بایگانی برچسب: مدیریت

دانلود پاورپوینت رهبری تحول

مهارتهای رهبری تواناسازی:مهارتی است که با برپائی فرآیندهای مؤثر، انسانهای سازمانی در اختیارهای مربوط به کار سهیم می شوند. الهام و تجربه: مهارتی است که رهبران سازمان بر پایه تجربه و شناخت درستی از محیط و عوامل گوناگون آن کسب می نمایند. شناخت شخصی: مهارتی است که رهبری سازمان را در شناخت نقاط ضعف و قوت خود،پذیرش انتقاد و کسب …

ادامه...

دانلود پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت کارکنان

ارتباطات شفاهی تحقیقات برخی از محققین نشان می دهد که افراد در سازمانها تمایل دارند در انجام وظایفشان از کانالهای غیررسمی بیشتر از کانالهای رسمی استفاده کنند. Powell و Goodin (1975) درصد زمان ارتباطات شفاهی موضوع محققین 70 12 مدیر اجرایی آلمانی Carison 80 470 افسر نیروی دریایی Stogdill 59/6 10 مدیر میانی Kelly 80 4 مدیر اجرایی مهندسی Burns …

ادامه...

دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی

دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی (فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) گروههای کاری سازمانها باید گروههایی داشته باشند که در درون خود خوب عمل کنند بدین معنی که اعضای گروه در انجام کارهای مهم گروهی با یکدیگر خوب کار کنند. گذشته از این، گروههای کاری سازمان باید در بعد بیرونی یعنی در رابطه با یکدیگر …

ادامه...

دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی OCB

مقدمه در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن برای تغییرات آینـده فشار قابل ملاحظه فزاینده ای بر کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی ، آموزش و حقوق و مزایا وارد می‌آید.همچنین سازمانها به منظور رقابت …

ادامه...

دانلود پاورپوینت نظریه عمومی سیستم ها

انسان به طور ذاتی کنجکاو است وهمیشه درباره جهان  پیرامون خود پرسشهایی داشته است. به مرور که به وقوف خود به پیچیدیگی جهان افزود بخش فیزیکی وعینی جهان را از دنیای درون خود متمایز ساخت بدین ترتیب دانش فلسفه و فلسفه علم مفهوم گسنرده تری پیدا کرد. از این به بعد علم فقط به موجودیتهای خارجی یا مادی دنیای انسان …

ادامه...

دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار

مقدمه در بیشتر مواقع ، محیط کاری سنتی که کاربران را ملزم می کرد برای انجام امور کاری به یک کامپیوتر سیم کشی شده مراجعه کنند، بی فایده و بی اثر می نمود. در چنین محیطی، راه حل ، ساختن کامپیوترهای کوچکی بود که براحتی حمل شود و قادر به ارتباط از طریق شبکه های بی سیم باشد. توانایی برای …

ادامه...

دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تکوین

مدیریت علمی/سنتی:نخستین روند مدیریت متداول فردریک تیلور:پدر مدیریت علمی ویژگیهای برجسته این روند: فلسفه مدیریت استاندارد کردن همه جانبه کارها الگوی انسانی تک بعدی:الگوی انسان اقتصادی هدف اصلی بازدهی و کارآئی هر چه بیشتر پیش فرضها ثبات،تداوم،قابلیت کنترل همه کارها     فهرست مطالب: مدیریت علمی/سنتی:نخستین روند مدیریت متداول روند روابط انسانی:آغازگر جنبش انسان گرایان روند دوگانه علم مدیریت/نظریه تصمیم …

ادامه...

دانلود پاورپوینت مبانی رفتار فرد

دانلود پاورپوینت مبانی رفتار فرد (فصل سوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ) مقدمه درک رفتار فرد با بررسی نقش روان شناسی در رفتار سازمانی شروع می شود. نقشهای روان شناسی را به چهار دسته تقسیم کرده اند: نگرش شخصیت ادارک یادگیری.   تعریف نگرش نگرش ارزیابی یا برآوردی است که به صورت مطلوب …

ادامه...

دانلود پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی

چکیده : سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از  انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان می باشد . این تحقیق ازنظرهدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. …

ادامه...