or

بایگانی برچسب: فقه و حقوق

رحم جایگزین (میزبان) چیست؟ (Surrogacy)

رحم جایگزین (میزبان) چیست؟ (Surrogacy) حاملگی با استفاده از رحم جایگزین به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین های یک زوج نابارور به رحم یک زن بارور سالم (میزبان) منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی (ژنتیک) تحویل داده می شود. رحم جایگزین سال هاست که به عنوان روشی برای بچه …

ادامه...

متن سه جلسه حقوق ثبت دکتر هاشمی

(جلسه‌ اول) موضوعی‌ که‌ به‌ من‌ محول‌ شده‌ تا درخدمت‌ شما باشم، بحث‌ مقررات‌ ثبتی‌ است. چون‌ قبلاً‌ در ثبت‌ حضور داشتم‌ و گاهی‌ مشکلات‌ قضات‌ محترم‌ و همکاران‌ ثبتی‌ را مشاهده‌ می‌کردم‌ و در مواردی، تعارض‌ یا اختلاف‌ نظر، حاصل‌ می‌شد، معمولاً‌ این‌ موضوعات‌ را به‌ علاوه‌ مواردی‌ که‌ درخواست‌ شود دراین‌ جلسات‌ مطرح‌ می‌کنم. با توجه‌ به‌ شرکت‌ …

ادامه...

قانون کار نیازمند توازن در حقوق و تکالیف است

بررسی پیش نویس اصلاحی قانون کار در دولت نهم: وزارت کار سال گذشته پیش نویس اصلاحی قانون کار را در راس برنامه های خود قرار داد و با نظرخواهی از تشکل های کارگری و کارفرمایی دولتی جنبه کارشناسی به آن داد. این پیش نویس به رغم نظر نویسندگانش از طریق خبرگزاری کار منتشر شد و از آن روز تا به …

ادامه...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

مقدمه: سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم …

ادامه...

نگاهی به روابط جنسی در محیط کار

تقسیم بندی انواع روابط جنسی کاری: روابط جنسی درمحیط  کاری را میتوان از دیدگاه های مختلف بررسی و دست بندی کرد. 1- بر اساس موقعیت شغلی طرفین: • رابطه بین مدیران و زیر دستان یا • رابطه بین دو همکار هم رده • حالت سوم رابطه بین دو کارمند از دوبخش متفاوت یک شرکت بزرگ است. و یا 2- بر …

ادامه...

نگاهى به لایحه اصلاحى فصل ششم قانون کار

آیا لایحه پیشنهادى وزارت کار توانسته است فارغ از اشکالات باشد؟ به نظر مى آید که چنین نیست و این لایحه و آیین نامه پیوست آن تکرار مکرر مواد و تبصره هایى است که اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد. پیش از ورود به بحث و بررسی در مورد طرح مورد بحث، به مواردی از قانون‌کار که …

ادامه...

ثبت در آیینه قوانین و مقرارت

ثبت در آیینه قوانین و مقرارت:شورای عالی اداری که قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بند 4-3 برنامه اصلاح تشکیلات و سازماندهی نظام اداری، بخش 31: نظام اداری و اجرایی پیوست قانون). در سال 1368 تشکیل گردیده است در تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …

ادامه...

حقوق ثبت

حقوق ثبت موضوعی که به من محول شده تا درخدمت شما باشم، بحث مقررات ثبتی است. چون قبلا در ثبت حضور داشتم و گاهی مشکلات قضات محترم و همکاران ثبتی را مشاهده می کردم و در مواردی، تعارض یا اختلاف نظر، حاصل می شد، معمولا این موضوعات را به علاوه مواردی که درخواست شود در این جلسات مطرح می کنم. …

ادامه...

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى(1)

چکیده : در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به …

ادامه...

دانستنیهای حقوق کار

پرسش ـ چنانچه کارفرما مطابق قانون کار اقدام به محاسبه ریز حقوق و مزایای کارگران خود نماید و در پایان هر ماه در قبال پرداخت آن رسید تسویه حساب اخذ نماید آیا به لحاظ قانونی اوراق اخذ شده معتبر خواهد بود؟ پاسخ : چنانچه اوراق تسویه حساب شامل ریز اقلام حقوقی مخدوش نبوده و مقرون به صحت بوده باشد با قانون کار …

ادامه...