or

بایگانی برچسب: فقه و حقوق

دانلود بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و امریکا

دانلود بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و امریکا مقدمه: فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است.[1] اگر چه اصولا مفاد  مواد مربوطه در …

ادامه...

دانلود بررسی ماهیت قرارداد قرارداد مالکیت زمانی یا تایم شرینگ

مقدمه تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه می توان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره نمود. در شرکتهای مدنی چند نفر با هم به نحو مشاع سهیم هستند، از یک سو همگی مالکند و می توانند در مایملک خود تصرف کنند و از سوی دیگر تصرف هر یک از این …

ادامه...

دانلود کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

کار تحقیقی (1) کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی ( با استفاده از نمونه گیری از دادگاههای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ( مشهد) چکیده مطالب : موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم : اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) …

ادامه...

کار تحقیقی 2 – سقط جنین

چکیده: مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع‌های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است. برخی از فمینیست‌ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی‌قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی بر اساس آموزه‌های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی‌دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی …

ادامه...

دانلود تعهد به نفع شخص ثالث

چکیده در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد …

ادامه...

دانلود رایگان مقاله مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین

چکیده: برابری یکی از زیباترین واژه‌های انسانی و ریشهء درخت تناور آزادی‌ها است.تحقق آن ثمرهء مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه‌ای انجامیده که در آن قرار داریم. اصل برابری یکی از قدیمی‌ترین و پایاترین اصول حقوق عمومی محسوب می‌شود.در عین حال‌ این اصل،در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم …

ادامه...

دانلود رایگان مقاله مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

اشاره: یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود …

ادامه...

دانلود تحقیقی راجب عقد – حقوق

دانلود تحقیقی راجب عقد - حقوق دانلود تحقیقی راجب عقد – حقوق -1 عقد 1-1-1 عقد در لغت عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با …

ادامه...

دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و غرب (اسماعیل زاده)

دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و غرب (اسماعیل زاده) دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و غرب (اسماعیل زاده) چکیده مقاله این مقاله در پی آن است که با استفاده از نظریات اسلام به بیان مفهوم حقوق بشردوستانه بین‌المللی بپردازد و با استفاده از دکترین خاصی که اسلام در این زمینه ارائه می‌نماید، هم به بیان نظریات اسلامی در …

ادامه...

دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام (باقرزاده)

دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام (باقرزاده) دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام (باقرزاده) بدون شک تعالیم مذهبی در زمینه حقوق انسانی و بشردوستانه؛ چه در نوع حقوق و چه در تفسیر آنها فراتر از اعلامیه‌ها و اسنادی حرکت می‌کنند که به عنوان متون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مطرح هستند. چه آن که باید پذیرفت اساسا در غرب پیدایش …

ادامه...