or

بایگانی برچسب: فقه و حقوق

دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام (باقرزاده)

دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام (باقرزاده) دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام (باقرزاده) بدون شک تعالیم مذهبی در زمینه حقوق انسانی و بشردوستانه؛ چه در نوع حقوق و چه در تفسیر آنها فراتر از اعلامیه‌ها و اسنادی حرکت می‌کنند که به عنوان متون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مطرح هستند. چه آن که باید پذیرفت اساسا در غرب پیدایش …

ادامه...

دانلود مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف

دانلود مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف دانلود مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف چکیده حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت …

ادامه...

دانلود مقاله جایگاه حقوق مؤلف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیونهای بین ‏المللی

دانلود مقاله جایگاه حقوق مؤلف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیونهای بین ‏المللی دانلود مقاله جایگاه حقوق مؤلف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیونهای بین ‏المللی مالکیتهای فکری در قرن حاضر،به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها،از اهیمت خاصی برخوردار گردیده است.در این میان آثار فرهنگی،به‏ویژه آثار علمی و ادبی که …

ادامه...

دانلود تحقیقی راجب نفقه

دانلود تحقیقی راجب نفقه دانلود تحقیقی راجب نفقه گفتار اول- تعریف نفقه: بند اول- معنای لغوی نفقه: برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله: ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = …

ادامه...

دانلود بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو

دانلود بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو دانلود بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو چکیده: در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، …

ادامه...

دانلود تحقیق قاعده مایضمن

دانلود تحقیق قاعده مایضمن دانلود تحقیق قاعده مایضمن در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید: 1.اهمیت قاعده 2. جایگاه قاعده 3. تقریر محل بحث 4. مفهوم ضمان الف)واژه ضمان درلغت ب)ضمان در اصطلاح ج)اقسام ضمان …

ادامه...

دانلود مقاله قاعده غرور

دانلود مقاله قاعده غرور دانلود مقاله قاعده غرور قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند. 2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است. جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم …

ادامه...

دانلود مقاله عدم النفع

دانلود مقاله عدم النفع دانلود مقاله عدم النفع چکیده: عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای …

ادامه...

دانلود مقاله کامل عقد ضمان – 58 صفحه

دانلود مقاله کامل عقد ضمان - 58 صفحه دانلود مقاله کامل عقد ضمان – 58 صفحه عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته …

ادامه...

دانلود مقاله نظام قضایی امیر مؤمنان (ع)

دانلود مقاله نظام قضایی امیر مؤمنان (ع) دانلود مقاله نظام قضایی امیر مؤمنان (ع) مقدمه بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت …

ادامه...