oror

بایگانی برچسب: حقوق

دانلود تحقیق دعوای خلع ید – کد7769

دانلود تحقیق دعوای خلع ید - کد7769 حقوق

دانلود تحقیق دعوای خلع ید دانلود تحقیق دعوای خلع ید مقدمه دعوای خلع ید زمانی قابل طرح در دادگاه می باشد که شخصی مال غیر منقولی را به طور غیر قانونی تصرف کرده باشد.در این صورت خواهان(مدعی خلع ید) به محکمه دادخواست خلع ید ارائه می دهد به همراه دلایل و مدارک رسمی( طبق تعریف سند رسمی در ماده1286 ) قانون مدنی که حق قانونی خود را به اثبات برساند. خلع ید منشأ غاصبانه دارد، یعنی هیچ قرارداد قانونی از قبل بین طرفین دعوا وجود نداشته ،از این لحاظ تفاوت هایی با تخلیه ید داراست. رسیدگی به دعوای خلع ید در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد،زمانی که مالکیت خواهان دعوا محرز شده باشد،اما اگر خوانده مالکیت خواهان را قبول ننماید ابتدا دعوای مالکیت در دادگاه مطرح می شود و سپس به دعوای خلع ید از طریق شورای حل اختلاف رسیدگی می نماید.  واژگان کلیدی  – خلع ید – تصرف …

توضیحات بیشتر »

دانلود پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران حقوق

دانلود پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران دانلود پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران دانشگاه تهران  دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  علوم جزائی و جرم شناسی عنوان: بررسی جزای نقدی در حقوق ایران مقدمه انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه

دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه فقه حقوق

دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه چکیده در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند محجورین غیرممیز نیز تحت شرایطی مسئول قرار می گیرند. با ترتب اسباب در ایجاد ضرر، مسئولیت با سبب متعارف و اصلی بوده و با اجتماع  اسباب در ایجاد ضرر، تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر صورت بپذیرد و حکم ماده 365 ق.م.ا صرفاً ناظر به موردی است که تأثیر هر یک از اسباب …

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات

دانلود مقاله حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات حقوق

دانلود مقاله حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات دانلود مقاله حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات چکیده: موضوعى که این مقاله به بررسى آن مى پردازد، انواع معاهدات بین المللی و حق شرط بر معاهدات بین المللى است که اهمیت بسیارى در شکل دهى روابط بین کشورها دارد; کشورهایى که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتى در دنیاى حاضر مى خواهند در کنار هم زندگى مسالمت آمیزى داشته باشند.دراین تحقیق معاهدات بین المللی تعریف وتقسیم بندی شده وحق شرط برمعاهدات نیزتوضیح داده شده است.آیین وتشریفات انعقادمعاهده ونحوه اجرا وتتصویب معاهده نیزموردبررسی قرارگرفته است. واژگان کلیدی معاهدات بین المللی،حق شرط،حق شرط برمعاهدات بین المللی،حقوق معاهدات مقدمه: درگذشته قواعدی حاکم بر روابط بین المللی ناشی از عرف بین المللی بود اما درحال حاضر قواعد عرفی به دلایل گوناگون مانند طولانی بودن شکل گیری عرف و مبهم بودن برخی از قواعد آن وعدم مشارکت کشور های جدید التأسیس …

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق بررسی شروع به جرم

دانلود تحقیق بررسی شروع به جرم حقوق

دانلود تحقیق بررسی شروع به جرم دانلود تحقیق بررسی شروع به جرم چکیده: یکی از دستاوردهای‏ حقوق جزای جدید،نهاد شروع‏ به جرم است که برمبنای‏ حمایت از نظم عمومی و نظریه‏ جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب‏ مدت تقریبا قابل توجهی در نظام‏ حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی که در سال  1370 وسپس در سال 1390در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبانی شروع به جرم و آنچه در متن ماده جدید مندرج شد،دچار تشویش و ناهماهنگی گشت.در این نوشتار،بر آن هستیم که در ابتدا تعریفی از شروع جرم و مبانی و ارکان آن را بیان کنیم و در ادامه به تغییراتی که در قوانین سال 1352و سپس سال 1361 و بعد از آن در سال های 1370 و 1390 هست بپردازیم. کلید واژه: شروع به جرم،قانون مجازات اسلامی مقدمه: در قانون سال 1370 داریم:[1] باب سوم – جرائم …

توضیحات بیشتر »