رابطه بین تمرکز و فن آوری را بطور خلاصه تحلیل نمایید؟


رابطه بین تمرکز و فن آوری را بطور خلاصه تحلیل نمایید؟

رابطه بین فناوری و تمرکز نتایج ناسازگاری ایجاد می­کند فناوریهای تکراری به ساختار متمرکز نیاز داشته در حالیکه فناوری غیرتکراری باید بیشتر متکی به دانش متخصصان باشد و تفویض اختیار در تصمیم­گیری نیز صورت گیرد. نتیجه­ای که بیشتر قابلیت تعمیم دارد این است که رابطه فناوری و تمرکز بوسیله میزان رسمیت تعدیل می­شود هم قوانین رسمی و هم تصمیم­گیری متمرکز هر دو مکانیزم­های کنترلی هستند که مدیریت می­تواند آنها را جانشین یکدیگر کند. اگر قوانین و مقررات حداقل باشند، فناوری تکراری باید کنترل متمرکز را اعمال نماید لذا پیش­بینی می­شود که فناوری­های تکراری فقط وقتی، رسمیت کم است منجر به تمرکز می­گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *