بررسی کاشی کاری های مسجد بی بی خانم در سمرقند


طرح هایی از کوفی مربعی موجود در مسجد بی بی خانم در سمرقند، که در فاصله ی سالهای 773-783 هجری شمسی ساخته شده است. مسجد بی بی خانم که تیمور دستور ساخت آن را داد قرار بود با ارتفاع 44 متر حیرت همگان را برانگیزد. ولی محدودیت های مربوط به تکنیک های ساختمان سازی در آن زمان باعث شد که بنا قبل از به اتمام رسیدن شروع به فروریختن کند. این بنا متحمل خسارت های زیادی ناشی از زمین لرزه ی سال 1276 هجری شمسی گردیده است.

طرح هایی از کوفی مربعی موجود در مسجد بی بی خانم در سمرقند.

نقش ایوان

Bibi Khanum Mosque
متن این طرح شامل کلمات تسبیحات اربعه می باشد.
Bibi Khanum Mosque
سبحان الله
Bibi Khanum Mosque
و الحمد لله
Bibi Khanum Mosque
و لآ اله الا الله و الله اکبر

طرح دیوار 1

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
یا رحمن

طرح دیوار 2

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
الله
Bibi Khanum Mosque
احد

طرح دیوار 3

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
الله
Bibi Khanum Mosque
احد

طرح دیوار 4

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
الله اکبر

طرح دیوار 5

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
محمد

طرح دیوار 6

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
الله اکبر
Bibi Khanum Mosque
علی

طرح دیوار 7

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
محمد نبی ربی الله

طرح دیوار 8

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
سبحان الله

طرح دیوار 9

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
یا کریم
Bibi Khanum Mosque
یا عزیز

طرح دیوار 10

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
یا کریم یا عظیم الله

طرح دیوار 11

Bibi Khanum Mosque
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Bibi Khanum Mosque
سبحان الله و الحمد لله
Bibi Khanum Mosque
الله
Bibi Khanum Mosque
اکبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *