بررسی کاشی کاری های مقبره ی گورمیر، سمرقند، ازبکستان


این مقبره را تیمور برای نوه ی خود محمد سلطان، که در نبردی در سال 782 هجری شمسی کشته شد، ساخت. خود تیمور هم در سال 784 در همین قبرستان دفن شد. آخرین عضو خانواده ی تیمور که در قبرستان گورمیر به خاک سپرده شد الغ بیگ بود.

طرح هایی از کوفی مربعی موجود در مقبره ی گورمیر، سمرقند، ازبکستان.
Wall pattern from the Gur-i Mir Mausoleum
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
الله
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
محمد

نقوش مناره ها

Minaret pattern from the Gur-i Mir Mausoleum
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
الله اکبر

طرح های موجود در داخل مقبره

Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
الحمد لله – محمد
الحمد لله چهار بار تکرار شده – محمد دو بار در مرکز تکرار شده
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
محمد
(چهار بار تکرار شده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *