بررسی کاشی کاری های مجموعه ی دارالسیاده،ازبکستان


نماد هایی از کوفی مربعی موجود در مجموعه بنای دارالسیاده، در شهر سبز ازبکستان که در طول سالهای 754-783 هجری شمسی ساخته شده است.

طرح دیوار های مجموعه ی دارالسیاده، شهر سبز، ازبکستان.
Wall pattern from the Dar al-Siyadah Complex
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
الله
(چهار بار تکرار شده)
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
احد
(چهار بار تکرار شده)
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
محمد
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
صمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *