بررسی کاشی کاری های قبرستان شاه زنده، سمرقند، ازبکستان


گورستان شاه زنده یک مجموعه از قبر ها و آرامگاه هایی است که در فاصله ی قرون پنج و نه قمری، در اطراف مقبره ی قاسم،پسرعموی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ساخته شده است. تیمور بسیاری از زنان فامیل خود را در قبرستان شاه زنده به خاک سپرد. الغ بیگ یک دروازه ی یادبود، و یک سری تراس در فاصله ی سالهای 813-814 گورستان شاه زنده یک مجموعه از قبر ها و آرامگاه هایی است که در فاصله ی قرون پنج و نه قمری، در اطراف مقبره ی قاسم،پسرعموی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ساخته شده است. تیمور بسیاری از زنان فامیل خود را در قبرستان شاه زنده به خاک سپرد. الغ بیگ یک دروازه ی یادبود، و یک سری تراس در فاصله ی سالهای 813-814 هجری شمسی برای این مجموعه ساخت. هجری شمسی برای این مجموعه ساخت.

طرح هایی از دیواره های قبرستان شاه زنده، سمرقند، ازبکستان.

طرح دیوار 1

Wall pattern at Shah-i Zindah
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
یا سمیع
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
یا بصیر
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
الله
(دو بار تکرار شده)

طرح دیوار 2

Wall pattern at Shah-i Zindah
جزئیات تحت بررسی است.

طرح دیوار 3

Wall pattern at Shah-i Zindah
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
یا رحمن

جزئیات طرح دیوار

Wall pattern at Shah-i Zindah
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
الله ربی
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
نبی محمد

جزئیات طرح دیوار

این طرح مربعی بر بالای ورودی آرامگاه یک فرد گمنام مربوط به سال 740 هجری شمسی قرار دارد.
Wall pattern at Shah-i Zindah
سوره ی 112 از قرآن، اخلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد اللَه
الصَمد لمْ یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *