بررسی کاشی کاری های مدرسه ی غیاثیه


مدرسه ی غیاثیه – خرگرد – ایران.

طرح دیوار

Wall pattern from the Dar al-Siyadah Complex
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Ghiyathiyya Madrasa - Khargird, detail of wall pattern
محمد
(میم مشترک)
Ghiyathiyya Madrasa - Khargird, detail of wall pattern
علی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *