بررسی کاشی کاری های مسجد جمعه، اصفهان، ایران


مسجد جمعه در اصفهان، از حدود سال 150 هجری شمسی تاکنون مرتبا در حال ساخت، بازسازی، گسترش، و اصلاح و نوسازی بوده است. این مسجد از شاهکارهای معماری اسلامی به شمار می رود.

طرح هایی از کوفی مربعی موجود در ایوان مسجد جمعه، اصفهان، ایران.

طرح دیواره ی ایوان

Friday Mosque, Isfahan
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
Friday Mosque, Isfahan, Iran
علی
(چهار بار تکرار شده)

عناصر کوفی مربعی در قسمت شمال ایوان

Friday Mosque, Isfahan, Iran
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله
Friday Mosque, Isfahan, Iran
جزئیات تحت بررسی است.
Friday Mosque, Isfahan, Iran
جزئیات تحت بررسی است.
Friday Mosque, Isfahan, Iran
علی
(چهار بار تکرار شده)
Friday Mosque, Isfahan, Iran
محمد
(چهار بار تکرار شده)
Friday Mosque, Isfahan, Iran
الله
(چهار بار تکرار شده)
Friday Mosque, Isfahan, Iran
جزئیات تحت بررسی است.
Friday Mosque, Isfahan, Iran
محمد علی الله
(الله در مرکز، و محمد و علی چهار بار اطراف آن تکرار شده اند)
Friday Mosque, Isfahan, Iran
جزئیات تحت بررسی است.

جزئیات نقوش کوفی مربعی موجود بر دیوار داخل ایوان شمالی

Friday Mosque, Isfahan, Iran
جزئیات تحت بررسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *