خط کوفی مربعی – پیش زمینه

هنر در اسلام از قانون شیئ گرا نبودن- یعنی نمایش ندادن تمثال موجودات زنده – پیروی می کند، به خصوص در موارد پر اهمیتی از قبیل استفاده از هنر در مسجد، مکتوبات، و تذهیب. این سبک با وجود مشکل بودنش، یک ویژگی، جلوه ی و جذابیت خاص به اثر می بخشد، و آن ویژگی عبارت است از فرد گرایانه نبودن و عدم وابستگی به ابعاد. در هنر نوشتاری، کوفی مربعی که یک نوع انتزاعی از خط کوفی قدیمی و سنتی است، عصاره ی این قانون می باشد
یک سکه مربوط به دوره ی ایلخانی در قرن 8 هجری قمری منقوش به کلماتی به خط کوفی مربعی
یک سکه مربوط به دوره ی ایلخانی در قرن 8 هجری قمری منقوش به کلماتی به خط کوفی مربعی
کوفی مربعی موجود در معماری مسجد جمعه در اصفهان
کوفی مربعی موجود در معماری مسجد جمعه در اصفهان
خط کوفی در قدیم به واسطه ی گسترش سریع قرآن در قرن دوم هجری قمری اهمیت و اعتبار زیادی یافت. اما به دلیل نداشتن نشانه های اعراب گذاری، خط نسخ، که ذاتا یک خط با حروف انحنا دار و به هم پیوسته است، جای آن را گرفت. خط کوفی مربعی نیز به دلیل اینکه از خط کوفی سرچشمه می گیرد فاقد نشانه های اعراب گذاری بوده، ولی استفاده از آن مخصوصا در معماری بناها تا به امروز ادامه دارد.
کوفی مربعی با نام های کوفی هندسی، مستطیلی، چهارگوش یا راست خط هم شناخته می شود. هنگامی که از آن برای ایجاد طرح های هندسی توسط کنار هم چیدن کاشی های لعاب دار استفاده می شود، گاهی در فارسی به آن بنایی هم گفته می شود. اگر چیدمان کاشی ها به صورت یک طرح برجسته باشد به آن در زبان فارسی هزارباف گفته می شود
گنبدی در سمرقند با کاشی کاری از نوع کاشی های لعاب دار به خط کوفی مربعی، که به این نوع کاشی کاری بنایی هم گفته می شود
گنبدی در سمرقند با کاشی کاری از نوع کاشی های لعاب دار به خط کوفی مربعی، که به این نوع کاشی کاری بنایی هم گفته می شود.

منبع: .kufic.info

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.