شکل حروف در خط کوفی مربعی

جدول حروف خط کوفی مربعی به همراه معادل عربی امروزی آنها. قابل توجه است که بسیاری از این حروف ظاهر مشابه و گاه یکسانی داشته و ممکن است به آسانی با هم اشتباه گرفته شوند.
خط کوفی مربعی

منابع

Sakkal Design – Square Kufi Alphabet (حروف الفبای کوفی مربعی)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.