بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان

راهبردی برای استفاده بهینه از زمان توانایی ها و مهارت هایی است که به کنترل زمان منجر شود خودمدیریتی یعنی در اختیارگرفتن زمان و کار خویش زمان را صرف : -تفکر کنید زیرا که منبع قدرت است -کارکنید زیرا بهای موفقیت است -مطالعه کنید زیرا مخزن حکمت است -دوستی کنید زیرا راهی به سوی خوشبختی است -محبت ورزیدن کنید زیرا لذت است -تفریح کنید زیرا باعث نشاط و شادابی است   فهرست مطالب: مقدمه برنامه ریزی برای زمان درک ارزش زمان ویژگی های زمان خودآزمایی شرایط مساوی مراحل برنامه ریزی زمان اولویت بندی برنامه ریزی روشهایی برای نهایت بهره بردازی از زمان موانع اثربخشی مدیریت زمان انحراف از مسیر اصلی بی برنامه گی کمال گرایی مفرط کار امروز را به …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت بررسی جا و مکان

هدف کلی: آشنایی با تکنیک بررسی جا ومکان کار آگاهی از هدف بررسی اطلاع از ملاحظاتی که در بررسی جا و مکان کار بایستی رعایت شوند شناخت مراحل بررسی جاومکان   شامل: تعریف بررسی جا و مکان هدف از بررسی جا و مکان برخی از اصول و معیار های بررسی و تخصیص جا و مکان اشکال طراحی مسیر کار مراحل بررسی جا ومکان این فایل پاورپوینت در 7 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد

qمقدمه vبه کارکنان به جبران کاری که در سازمان انجام می دهند، حقوق و دستمزد پرداخت می شود. اما علاوه بر جبران زحمات و وقت و نیرویی که کارکنان در جهت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد. یعنی باید برای پرداخت، سیستمی طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد موثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و بکارگیری تمام توانایی های بالقوه آنها باشد. qتفاوت میان حقوق و دستمزد vمنظور از دستمزد ، پرداختی است که مبنای محاسبه آن ساعت است و منظور از حقوق پرداختهایی است که ماهانه صورت می پذیرد. دستمزد متداولترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق، متداولترین شیوه پرداخت به کارمندان است. با امضای دفتر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود تحقیق حاکمیت شرکتی

مقدمه در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد. دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

qارائه تعریفی از رفتار سازمانی vرفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، اقدامات، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می دهند. vدر رشته رفتار سازمانی سعی می شود تا مطالعه یا بررسی منظم جایگزین قضاوت شهودی شود. یعنی کاربرد مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می گردد، به شیوه ای معقول و حساب شده مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید. qهدفهای رفتار سازمانی vهدفهای رفتار سازمانی عبارت اند از توجیه، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی. توجیه: هنگامی که درصدد بر می آییم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا فرد یا گروه، کاری را انجام دادند، در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...