بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها 1- بررسی تقسیم کار 2- بررسی جریان کار 3- بررسی جا ومکان 4- کنترل فرم ها 5- کنترل اسناد و سیستم های بایگانی 6- اندازه گیری کار 7- برنامه ریزی شبکه ای (پرت،سی پی ام،پی دی ام)   شامل عناوین زیر: ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها جدول تقسیم کار مزایای جدول تقسیم کار محدودیتهای جدول تقسیم کار مقدمات لازم برای تهیه جدول تقسیم کار مراحل تهیه جدول تقسیم کار رابطه هدف ،فعالیت و وظیفه در جدول تقسیم کار نمونه ای از لیست وظایف انفرادی کارکنان نمونه ای از لیست فعالیت های واحد تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار تهیه جدول تقسیم کار پیشنهادی نمونه ای از جدول تقسیم کار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی

تعریف سازمان vسازمان عبارت است از سیستمی متشکل از اجزاء به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که در جهت رسیدن به هدفهای خاصی فعالیت می کند . ساختار کلی سازمان از دیدگاه هنری مینتزبرگ سازمان دارای پنج بخش  اساسی است : 1- بخش مدیریت عالی :(مسئولیت نهایی اداره امور سازمان را دارد) 2-بخش میانی :( نظارت بر کار واحدها و هماهنگی فعالیت آنها را بر عهده دارد ) 3- بخش عملیاتی :(مسئولیت تولید کالاها و خدمات را دارد ) 4- بخش فنی :(از متخصصان فنی تشکیل و در موارد لزوم نظرات فنی و تخصصی می دهد ) 5- ستاد پشتیبانی :(نقش کمک و یاری دهنده را برای سایر واحدها ایفاء می کند) شامل عناوین زیر: تعریف سازمان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها

مرا حل تجزیه و تحلیل سیستمها در تجزیه و تحلیل سیستمها توصیه می شود که آنالیست از روش پژوهش علمی استفاده کند. تعریف روش علمی پژوهش علمی اصولاً کوشش نظام مندی برای پاسخ دادن به پرسشهاست و ساختار آن متکی بر یک نظام منطقی است که روش علمی نامیده می شود. مراحل روش علمی 1- توضیح و توجیه مشکل 2- ایجاد فرضیه هایی درباره مشکل و علل آن 3- انتخاب فرضیه اهم 4- جمع آوری اطلاعات درباره فرضیه 5- طبقه بندی اطلاعات مکتسبه 6- تجزیه و تحلیل اطلاعات 7- اخذ نتیجه تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیستم مرحله اول : شناخت مشکل و تبیین آن مشکل یا مشکلات مربوطه ممکن است از سوی مدیران، مقامات مسئول سازمانی و یا شخص …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض

تعاریف تعارض تعارض به عدم توافق ،مخالفت یا کشمکش میان دو یا چند نفر یا گروه اشاره می کند.(کابانوف) تعارض فراگزدی است که در آن تلاش عمدی یک شخص برای خنثی سازی تلاش شخص دیگر از طریق نوعی مانع تراشی به عجز و ناکامی شخص در دستیابی به هدف ها یا افزایش منافعش منجر می شود.(رابینز) تعارض فرآیندی است که در آن یک شخص در می یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است.(والز) تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره موضوع های اساسی مربوط به سازمان یا با هم توافق ندارد یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان میدهند.(شرمرهورن و دیگران) چند موضوع زیربنای همه این تعریف ها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

متغیرهای اقتضایی اگر فن آوری تکراری باشد ، ساختارهای سازمانی ؛ سبکهای رهبری وسیستمهای کنترلی مورد نیاز سازمان با آنچه در سازمانهای دارای فن آوری های غیر تکراری مورد نیاز است ، تفاوت دارند افراد از حیث میزان تمایل به رشد ، میزان بلوغ ،تحمل ابهام وانتظارات و نظایر آن با یکدیگر تفاوت دارند .این گونه تفاوتها بویژه هنگامی اهمیت می یابند که مدیر بخواهد با توجه به وضعیت نیروی انسانی ،از میان روشهای انگیزش وسبکهای رهبری گزینه های مناسبی را به کار گیرد شامل سرفصل های زیر: سیر تکامل تئوری سازمان سیر تکاملی تئوری معاصر سازمان مدیریت در نظریه اقتضایی دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی متغیرهای اقتضایی محیط و عدم اطمینان محیطی ساختارهای ماشینی ساختارهای ارگانیکی عوامل مؤثر در ایجاد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...