or

بایگانی برچسب: شهرسازی

علل ایجاد نهضت علمی و ادبی در دوران سامانیان

علل ایجاد نهضت علمی و ادبی در دوران سامانیان 1- به هم ریختن نظام کاستی و جایگزین شهد جهان بینی اسلامی 2- آمیخته شدن تمدن های متفاوت، مانند یونانی و مصری، هندی و ایرانی از بلخ تا اندلس 3- اختراع کاغذ در چین و رسیدن آن در قرن اول هجری به سمرقند 4- امکان برخورد آزاد عقاید مختلف با هم

ادامه مطلب...

4 قشر زندگی شهری در دولت سامانی

4 قشر زندگی شهری در دولت سامانی 1- حکومت: در کاخ ها و دیوان ها 2- مذهب: در مساجد 3- اصناف: در بازارها 4- امت: در محلات متفاوت و در ستیز

ادامه مطلب...

ویژگی های دولت سامانی

ویژگی های دولت سامانی در قرن دوم هجری ایجاد می شود. اولین دولت ایرانی بعد از حمله مسلمانان تجدید حیات علمی و ادبی انتظام بخشیدن به سازمان های صنفی که زیر نظر دیوان حسبت قرار داشت. عوض شدن مراکز فعالیت، محدود شدن شهرها به قلاع و محلات مسکونی.گسترش زیاد صنایع و انتقال جمعیت به حومه یا ربض فرو ریختن دیوارهای …

ادامه مطلب...

سازمان فضایی شهر در حکومت عباسیان

سازمان فضایی شهر در حکومت عباسیان 1- میدان بزرگ شهر: در میانه آن کاخ خلیفه و مسجد جامع بنا گردیده است . 2- در اطراف میدان، خانه های امرا و نزدیکان خلیفه و دیوان ها قرار داشت. همان مفهوم شارستان(شهر درونی) را دارد. 3- ربض(شهر بیرونی): اولین نطفه های محلات در ستیز را تدارک می بیند.

ادامه مطلب...

دیوان های شهری در دوران عباسیان

دیوان های شهری در دوران عباسیان شرطه: نظامی اشراف: امنیتی استیفا: دارایی برید: پست رسائل: مکاتبات دولتی املاک خاصه حسبت: امور شهری قضا: عدالت اوقاف  

ادامه مطلب...