بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرسازی

دانلود مقاله برنامه ریزی بافت های فرسوده تعاریف و مفاهیم

دانلود مقاله برنامه ریزی بافت های فرسوده تعاریف و مفاهیم تعاریف و مفاهیم   بافت شهر بافت شهر عبارت است از دانه بندی و درهم تنیدگی فضاها و فضاهای شهری که به تبع ویژگی های محیط طبیعی، به ویژه توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوک ها و محلات شهری به طورفشرده یاگسسته بانظمی خاص جایگزین شده‌اند. بافت شهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی رشد و گسترش آن را درطول زمان نمایان می سازد. بافت شهر شبکه گذرگاهی و نحوه توزیع فضایی آنهارا نشان می‌دهد.   تعریف شورایعالی شهرسازی و معماری از بافت شهر بافت شهرگستره ای هم پیوند است که با ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله رقابت پذیری در بازآفرینی

دانلود مقاله رقابت پذیری در بازآفرینی مقدمه رقابت پذیری یک شهر به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد که شامل نوع حاکمیت، ارتباطات جهانی، زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، کیفیت سرمایه انسانی و محیط طبیعی، محیط تجاری و قابلیت موسسات محلی است. در گذشته رقابت صرفا در سطح شرکت‌ها و نهاد‌های تولیدی بوده است، لیکن با شکل‌گیری مباحث مربوط به جهانی شدن و همچنین شبکه‌ای شدن اقتصاد جهانی، شهرها به عنوان گره‌های اقتصاد شبکه‌ای، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شدند. در چنین شرایطی شهرها با ابزار دیپلماسی شهری در رقابت با یکدیگر قرار گرفتند تا بتوانند در فضای اقتصاد جهانی و در یک ساختار سلسه مراتبی جایگاه خود را ارتقا داده و منافع متنوعی برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. برای یک شرکت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازآفرینی شهری ( موضعی – موضوعی)

بازآفرینی شهری ( موضعی – موضوعی) حوزه موضعی: رود کنار       Riverside/Waterfront فضاهای طبیعی واقع در محدوده‌های شهری(رود دره‌ها /تپه‌ها و…)         Natural Settings اراضی با کاربری ناهمگون                   Brownfields محدوده های تاریخی               Historic districts محله     Neighborhood سکونتگاه های غیررسمی Informal settlements فضای عمومی         Public space(Street, Square) پایانه قطار و مترو شهری               Rail station مراکز شهری              /City Centre  Down Town   حوزه موضوعی: Social Inclusion همه شمولی اجتماعی Social Capital  سرمایه اجتماعی Community Empowerment مقتدرسازی Enabling Vulnerable communities(Women, children, youth) توانمندسازی گروه‌‌های آسیب پذیر اجتماعی Good Urban Governance حکمروایی خوب شهر Partnership تشریک مساعی public–Private Partnership مشارکت بخش عمومی و خصوصی Participation People مشارکت مردمی Community Capacity Building ظرفیت سازی اجتماعی Local Economy Development توسعه اقتصاد محلی Community Development توسعه اجتماع محلی Quality …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری مورد مطالعه: منطقه 10 شهر تهران

دانلود مقاله بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری مورد مطالعه: منطقه 10 شهر تهران احمد پوراحمد: استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران،ایران مهنازکشاورز: استادیار گروه نوسازی وبهسازی شهری،دانشگاه پیام نور پاکدشت،تهران،ایران اسماعیل علی اکبری: دانشیار گروه جغرافیا،دانشگاه پیام نورتهران،ص.پ.19395-3697،تهران،ایران فرامرز هادوی: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا،دانشگاه پیام نورتهران چکیده: یکی از مهمترین معضلات شهرها امروزی، بافت‌های ناکارآمد شهری است. بافتهای ناکارآمد شهری بخشهایی از شهر هستندکه از چرخه تکاملی حیات جدا گشته و به کانون مشکلات و نارساییها درآمده اند. با این وجود این بافتها درصد بالایی از جمعیت شهری را در خود جای داده و در عین حال از ظرفیتها و قابلیتهای نهان بسیاری برای توسعه های آتی درون شهری برخوردار هستند. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری از دید گردشگران

دانلود مقاله نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری از دید گردشگران  چکیده: صنعت گردشگری  از پررونق‌ترین فعالیت‌های اقتصادی جهان به عنوان فعالیتی چند وجهی دارای اثرات مثبت  از قبیل اشتغال‌زایی، کسب درآمد، جذب ارز و تقویت زیرساخت‌ها است. شهر خرم‌آباد از مناطق پر جاذبه، دارای پتانسیل‌های گردشگری به‌عنوان پایلوت توسعه پایدار گردشگری و دارای شناسنامه جهانی می‌باشد که امکان و فرصت مناسبی برای توسعه پایدار شهری بر پایه گردشگری پدید آورده است. شناسایی نقش مدیریت شهری ( شهرداری، شورای شهر، نهادهای دولتی ) در توسعه گردشگری پایدار شهری، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و تنوع اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش مدیریت شهری ( شهرداری و شورای شهر) در شناسایی توانمندی‌ها و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...