بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرسازی

سازمان کالبدی شهر دوره هخامنشی

سازمان کالبدی شهر دوره هخامنشی دژ حکومتی: در با اهمیت ترین نقطه سوق الجیشی قرار می گیرد. مظهر دولت پارسی، مظهر قدرت و وحدت و یگانگی شار میانی:محلات خاص برای استقرار طبقات ممتازه. دارای دروازه شار بیرونی: مجموعه از محلات، خانه ها، بازارها، باغات و مزارع پراکنده. معمولا حصار طبیعی دارد.محل استقرار اکثریت جامعه شهری

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سازمان اجتماعی دوران هخامنشی

سازمان اجتماعی دوران هخامنشی اشرافیت دودمانی: در شهر-دولت و یا شار پارسی مقام می گیرد. مغان و روحانیون: نظارت بر روابط اجتماعی-فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تولیدی جامعه اشرافیت دهقانی: نشان یگانگی کار اجتماعی. بازرگانان و پیشه وران: تولید صنعتی و مبادله

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شار در دوران هخامنشی

شار در دوران هخامنشی تشکیل اولین امپراطوری در شرق ایجاد جاده های نظامی-سوق الجیشی و بازرگانی-تجاری. ایجاد جاده شاهی از شوش به افسوس و همین طور بین بابل و هند دستیابی به آسیای صغیر و فتح لیدیه و آشنایی با پول.برای اولین بار، شار پارسی مرکز استقرار مبادله بر اساس پول شد. شار نظامی-کشاورزی به شار نظامی-بازرگانی در سرحدات و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات طراحی محیطی در اقلیم معتدل و مرطوب

دانلود مجموعه مقالات طراحی محیطی در اقلیم معتدل و مرطوب مجموعه مقالات با عناوین زیر تقدمیتان میگردد: بررسی تطبیقی طراحی همساز با اقلیم در بافت شهرهای مناطق جلگه ای گیلان نقش رویکرد اکولوژیکی در توسعه پایدار شهرهای ساحلی فرمت فایل: Pdf تعداد فایل: 2 حجم: 1.13 مگابایت

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات اکولوژی و توسعه پایدار

دانلود مجموعه مقالات اکولوژی و توسعه پایدار مجموعه مقالات با عناوین زیر تقدمیتان میگردد: ارزیابی سطح پایداری محالت غیررسمی با استفاده از مدل ردپای ا کولوژیک از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا تحقق اهداف توسه پایدار رود دره های شهری بر مبناب ارزیابی اکولوژیکی جهانی شدن و توسعه پایدار- فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی- دوره 2- شماره 3- 1390 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...