بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرسازی

طبقات اجتماعی در شار پارتی

طبقات اجتماعی در شار پارتی اشرافیت دودمانی: خاندان پادشاهی و اشرافی، عدم وراثت در سلطنت دیوانسالاران و نظامیان: نشانگر گستردگی روابط دیوانی و حضور نظامی دولت اشکانی. مغان و روحانیون: نشان حضور مستقیم مذهب در دولت اشکانی است. حضور این طبقه نسبت به دولت پارسی ضعیف تر است. اشرافیت دهقانی: دقیقا نشان گر این طبقه در شار پارسی است.بسیاری از زمین داران شهر-دولت های پارسی-هلنی را در بر می گیرد. بازرگانان و پیشه وران: آمیختگی این گروه و اشرافیت دودمانی و دهقانی  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شار در قرن 3 قبل از میلاد

شار در قرن 3 قبل از میلاد رسوخ روابط اجتماعی-فرهنگی یونانی. امتزاج دو فلسفه شرقی و غربی برای اولین بار در تاریخ قدرت دولت ناشی از اقتداری است که قراردادهای اجتماعی به آن داده است. ترکیب شهر-قدرت پارسی و شهر-دولت هلنی. ایجاد شبکه وسیع نوشهرها و ساخت 400 شهر در کنار قلاع نظامی مانند صددروازه شهر پارسی-هلنی: 1- در کنار یا نزدیکی راه های ارتباطی 2- در کنار قلعه نظامی یا شهر قدیمی مستقر در روستاهای عمومی شهر پارسی-هلنی ابتدا شهر نظامی بوده است. تقسیم کار اجتماعی به وحدت اجتماعی دست می یابد.اصول و قواعد نوشهرها همان سبک هیپوداموس بوده است.مقیاس انسانی، معابر شطرنجی و برای اولین بار میدان شکل می گیرد که تجلی کالبدی-فضایی دو فلسفه در هم آمیخته …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سازمان کالبدی شهر دوره هخامنشی

سازمان کالبدی شهر دوره هخامنشی دژ حکومتی: در با اهمیت ترین نقطه سوق الجیشی قرار می گیرد. مظهر دولت پارسی، مظهر قدرت و وحدت و یگانگی شار میانی:محلات خاص برای استقرار طبقات ممتازه. دارای دروازه شار بیرونی: مجموعه از محلات، خانه ها، بازارها، باغات و مزارع پراکنده. معمولا حصار طبیعی دارد.محل استقرار اکثریت جامعه شهری

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سازمان اجتماعی دوران هخامنشی

سازمان اجتماعی دوران هخامنشی اشرافیت دودمانی: در شهر-دولت و یا شار پارسی مقام می گیرد. مغان و روحانیون: نظارت بر روابط اجتماعی-فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تولیدی جامعه اشرافیت دهقانی: نشان یگانگی کار اجتماعی. بازرگانان و پیشه وران: تولید صنعتی و مبادله

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شار در دوران هخامنشی

شار در دوران هخامنشی تشکیل اولین امپراطوری در شرق ایجاد جاده های نظامی-سوق الجیشی و بازرگانی-تجاری. ایجاد جاده شاهی از شوش به افسوس و همین طور بین بابل و هند دستیابی به آسیای صغیر و فتح لیدیه و آشنایی با پول.برای اولین بار، شار پارسی مرکز استقرار مبادله بر اساس پول شد. شار نظامی-کشاورزی به شار نظامی-بازرگانی در سرحدات و شار بازرگانی-کشاورزی سرزمین های میانی تبدیل می شود. وحدت اجتماعی کار تغییر نمی کند. امتزاج کشاورزی، صنعت و تجارت. بازار در شهر تولد می یابد. معنا گرفتن جامعه شهری به معنای اخص کلمه. اولین نطفه تقسیمات کالبدی بر اساس نقسیمات اجتماعی-اقتصادی انجام می شود. سازمان فضایی کشور در چهار رده: خانه، ده، طایفه و کشور شار پارسی اولین قدم را …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...