بایگانی/آرشیو برچسب ها : تربیت بدنی

دانلود پاورپوینت توجه و عملکرد

دانلود پاورپوینت توجه و عملکرد (درس یادگیری و کنترل حرکتی) توجه یعنی : محدودیت در توانایی پردازش اطلاعات (اشمیت 1991 ، مگیل 1993 ). ویلیام جیمز در سال 1890 توجه را تمرکز هوشیاری تعریف کرد و از دیدگاه او توجه یک فر آیند شناختی است که به وسیله آن فرد آگاهی خود را نسبت به محرکات کشف شده به وسیله حواس هدایت و حفظ می کند . ویتن (2004) : این مهارت عبارت از معطوف ساختن آگاهی به دامنه محدودی از محرک ها یا رویدادهاست. ویژگی های توجه : توجه یک پدیده طولی است که در آن تمرکز روی یک موضوع و سپس روی موضوع دیگر معطوف خواهد شد . توجه تلاش زیادی می طلبد و به انگیختگی وابسته است . …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت پاورپوینت چابکی

چابکی قابلیت مانورپذیری. توانائی تعویض سریع مسیر حرکت با حفظ تعادل و درک موقعیت. توانائی عصبی-عضلانی، که با استفاده از آن می توان وضعیت ثابت، یا متحرک بدن را، یا مسیر حرکت آنرا بطور ارادی، دقیق و در حداقل زمان با حفظ تعادل و درک موقعیت تغییر داد. توانائی افزایش و کاهش شتاب وتغییر مسیر سریع با حفظ کنترل بدن، بدون کاهش سرعت. مهارت ها: .1مهارت های دقتی: به حرکات شدید و سریع نیاز ندارند. مثل: پرتاب پنالتی در بسکتبال و تیر اندازی و….. .2مهارت های قدرتی: به سرعت و نیروی زیادی نیاز دارند. مثل: پرتاب وزنه و پرش طول و …… .3مهارت هائی که به مانورپذیری نیاز دارند: ترکیبی از دقت و توان است. مثل: حرکات ژیمناستیک، بد مینتون …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه آموزش گام به گام قوائد و اصول شنا

بهترین سرگرمی مؤمن شنا کردن است . پیامبر اکرم ص تاریخچه شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت شنا و شنا کردن به 2500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن های آشور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا می دانیم بر اساس یافته هایی است که از « حروف تصویری » هیروگلیف مصریان به دست آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند ، و مانند الفبا یکی از مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت آزمون فرضیه، میانگین ها(آزمونهای مقایسه میانگین zو t)درس روش های آماری پیشرفته

آزمون فرضیه: آمار توصیفی :وقتی کل جامعه را اندازه گرفته باشیم و بخواهیم آن جامعه را بر حسب نوعی پارامتر ، مانند میانگین وانحراف استاندارد جامعه، توصیف کنیم با مساله توصیفی سروکار داریم. آمار استنباطی : موقعی با مساله استنباطی روبرو هستیم که تنها زیر مجموعه ای از جامعه را، که نمونه خوانده می شود، اندازه گرفته باشیم. اهداف نمونه گیری: 1) پژوهشگر بتواند درباره جامعه تصمیم بگیرد یا دست کم عقیده ای را درمورد جامعه ابراز کند. 2) برای اینکه معلوم شود شواهد موجود، موید کدامیک از موقعیتهای ممکن در جامعه است. 3) اخذ تصمیم درباره جامعه بر پایه شواهد موجود در نمونه( هدف اصلی )   فهرست: آزمون فرضیه: روش دیگر استنباط آماری فرضیه علمی و فرضیه آماری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت تفاوتهای فردی و توانایی های حرکتی

دانلود پاورپوینت تفاوتهای فردی و توانایی های حرکتی درس یادگیری و کنترل حرکتی تفاوتهای فردی و توانایی های حرکتی مقدمه آیا قابلیتها تنها در اثر تمرین به وجود می آیند؟ ماهیت تفاوتهای بین افراد چیست؟ از کجا سرچشمه می گیرد و چگونه می توان آن را سنجید و ارزیابی کرد؟ آشنا شدن و فهمیدن این تفاوتهای فردی چگونه می تواند در آموزش و مربیگری ورزش، هوشمندانه استفاده شود؟ رویکرد تجربی به اصول مشترک بین همه مردم توجه می‎‏شود، رویکرد افتراقی به عواملی متمرکز است که افراد را از یکدیگر متمایز می کند. جمع بندی تفاوت روش افتراقی و روش تجربی این است که روش افتراقی به تبیین و پیشگویی تفاوتهای بین افراد می پردازد، در حالی که روش تجربی به …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...