روشهای تولید سیمان

روشهای تولید سیمان اصولاً سه روش برای تولید سیمان وجود دارد که عبارتند از : ۱-   روش تر ( دوغاب ) ۲-   روش نیمه تر ۳-   روش خشک روش خشک متداول ترین روش تولید سیمان در جهان و در ایران می باشد.   مواد اولیه برای پخت کلینکر ( تولید سیمان ) مواد اصلی به منظور تولید سیمان پرتلند عبارتند از سنگ آهک و خاک رس ( سیلیس و آلومین ) که در طبیعت به وفور یافت می شوند ولی به شکلی نیستند که بتوان مستقیماً در تولید سیمان پرتلند از آنها استفاده کرد. سنگ های آهکی بیش از ۷۵ درصد CaCOз و سنگ های آهکی همراه با خاک رس بین ۷۵- ۴۰ درصد CaCOз و خاک های آهکی کمتر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کانت زیبایی شناسی و هنر

کانت  زیبایی شناسی و  هنر 200  سال از درگذشت فیلسوف بزرگ روشنگری ، کانت ، می گذرد. بدون شک او یکی از چند فیلسوف بزرگی است که تاریخ فلسفه بعد از خود را تحت تاثیر قرار داده است.   از نظر کانت ، شناخت ، احساس و میل ، 3 نحوه آگاهی اند و اگر به طور کلی احساس ، واسطه میان ادراک یک عین و میل به تصاحب آن قرار می گیرد و اگر فهم ، همان قوه شناخت و عقل ، همان قوه میل است ، در این صورت قوه حکم همان قوه ای است که به احساس لذت و الم مربوط می شود. مقاله پیش رو بر آن است در حد بضاعت به بررسی و تبیین «حکم …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نگاهی به مطالعات «کیفیت زندگی» شهری در ایران و جهان

نگاهی به مطالعات «کیفیت زندگی» شهری در ایران و جهان سالار کاشانی   رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داد و شهرنشینی را به شیوه‌ی غالب زندگی تبدیل کرد. اگرچه شهر و شهرنشیتی خود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه و توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود، رشد شتابان آن می‌تواند سرانه‌ی برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه‌های مختلف شهری نمایان شود. (علی‌اکبری و امینی، 1390: 122) تحولات فنی و گسترش روزافزون فرایند تمایز اجتماعی در شهرهای مدرن، ضرورت سازماندهی فرایند توسعه را از حیث نظری و عملی در قالب توسعه‌ی اجتماعی به همراه داشت؛ به گونه‌ای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

منشور آتن درباره‌ی مرمت یادمان های تاریخی

منشور آتن درباره‌ی مرمت یادمان های تاریخی مصوب اولین کنگره بین المللی معماران و کاردانان فنی یادمان های تاریخی، آتن 1931 در کنگره آتن، هفت قطعنامه اصلی زیر به تصویب رسید و ” منشور مرمت” نامیده شد: سازمان های بین المللی مرمت در سطوح عملیاتی و مشورتی باید تأسیس شوند. پروژه های پیشنهادی مرمت باید در معرض انتقاد آگاهانه قرارگیرند تا جلوی اشتباهاتی که به از دست رفتن ویژگی و ارزش های تاریخی این ساختارها می انجامد گرفته شود. مشکلات و مسایل مربوط به مراقبت از محوطه های تاریخی باید با قانون گذاری در سطح ملی و در همه کشورها حل شوند. محوطه‌های حفاری شده ای که قرار نیست بلافاصله مرمت شوند باید دوباره دفن شوند و به این ترتیب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ماهیت نگرش توسعه میان افزا

ماهیت نگرش توسعه میان افزا تعاریف ومفاهیم دربیان مفهوم توسعه میان افزا لازم است، ابتدا مفهوم توسعه شهری درسطح کلان روشن شود. توسعه شهری درقالب توسعه ناموزون شهری وتوسعه پایدار شهری قابل توضیح است توسعه پایدار شهری امروزه به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریتی دنبال میشود.به گفته ویلیامز،الگوی توسعه پایدار شهری با شاخصهایی چون تعادل فضایی ، حفظ محیط زیست ، توسعه متوازن اقتصادی ، عدالت اجتماعی و… درمقابل الگوهای گذشته قرار دارد که با تراکم مسکونی پایین ، افزایش تک بنا ،گسترش افقی شهر ، ساخت وتوسعه زمینهای باز وشاخص های دیگر تعریف میشود. الگوی توسعه ناموزون  شهری باعث به وجود آمدن جدایی گزینی قومی و اقتصادی ، نابودی محیط زیست،کاهش زمینهای کشاورزی وازبین رفتن تدریجی بناهای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...