بازیهای بومی محلی استان گیلان


* 1)  پیشه زن ، پیشه بزن ( سوت زن ، سوت بزن )

تعداد بازیکنان : 10نفر به بالا

اندازه زمین : محله/کوچه/جنگل/

اهداف : چابکی/استقامت/سرگرمی

به وسیله خاصی نیاز ندارد

بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم میشوند. برای تعیین گروه مهاجم ومدافع قرعه میاندازند. محل خاصی در زمین تعیین میشود که به آن مبدا گویند. گروه مدافع وظیفه حفاظت از مبدا را دارد. نفرات مهاجم خود رت دور از دسترس و دید مدافعان مخفی میکنند. سپس یکی از افراد مهاجم میگوید (پیشه زن پیشه بزن) ویکی از افراد تیم مدافع سوت میزند. وبازی شروع میشود. یکی از مدافعان از مبدا محافظت میکند. و دیگر افراد به دنبال مهاجمان میروند. مهاجمان پی در پی از خود صداهایی در می آورند ومدافعان به دنبال صدا میروند  تا  آنها را پیدا کنند، و با دست به آنها بزنند که در این صورت آن فرد از دور بازی خارج میشوند. مهاجمان سعی در متفرق کردن مدافعان دارند تا در فرصت مناسب یکی از مهاجمان خود را به مبدا رسانده وبه آن دست بزند وبگوید (جزده سلام) به معنی جایگاه مخصوص . در این صورت مهاجمان پیروز شده و جای دو گروه عوض میشود. اما اگر مدافعان بتوانند مخفی گاه تمام مهاجمان را بیابند، و آنها را بسوزانند.باید از مهاجمان کولی بگیرند، وبار دیگر دو تیم در نقش قبلی خود بازی را ادامه دهند.

 

2)   تعقیب (امدادی)

تعداد بازیکنان : 6 نفر به بالا

اندازه زمین : به طول 100 تا 200متر

اهداف : چابکی/سرعت

وسایل بازی : دو دستمال، چند صندلی یا مانع به تعداد افراد

 مانع ها را در یک خط و به صورت ردیفی روی زمین قرار داده وافراد هر تیم در فاصله معین از مانع مقابل خود در یک ردیف پشت سر هم مستقر میشوند. بازی بوسیله سرمار (سرگروه) رهبری میشود.  نفرات اول هر تیم در حالی که دستمالی در دست دارند، با سوت سرمار به سمت مانع مقابل خود دویده واز پشت آن عبور کرده وبه سرعت به طرف تیم خود برمیگردد، ودستمال را به نفر بعدی میدهد، ودر ته صف قرار میگیرد. بدین ترتیب همه افراد دو تیم این عمل را انجام میدهند. تیمی برتده خواهد بود که در زمان کمتری بتواند بازی را به پایان برساند.اگر دستمال در بین راه از دست بازیکن بیفتد خطا محسوب نمیشود فقط موجب اتلاف وقت تیم میشود.

 

*3)  سولنگه (سه پایه)

تعداد بازیکنان : 4نفر به  بالا

اندازه زمین : به طول 20 تا 30 متر

اهداف :دقت عمل

وسایل بازی  : 2قطعه چوب 50 سانتی ویک چوب 30 سانتی، یک عدد توپ هندبال

برای تیم آغازگر بازی قرعه می اندازند. سپس چوبها را در فاصله معین از خط شروع بدین ترتیب روی زمین میکارند : 2 عدد چوب هم اندازه را به صورت هشت در زمین قرار داده ووچوب کوچکتر را زیر راس دو چوب قبلی عمود بر زمین میگذاریم.بازیکنان آغازکننده پشت خط شروع و مقابل سه پایه می ایستند، و هریک توپ را به سمت پایه وسط سه پایه پرتاب میکنند ، اگر توپ با یک ضرب وبدون برخورد با زمین به پایه اصابت کند وآن را به زمین بیندازد ولی دو پایه دیگر نیفتد یک امتیاز محسوب میشود. تمام افراد بازی را به همین نحو انجام میدهند. در آخر امتیازها ره میشمارند، هرتیم که امتیاز بیشتری کسب کند برنده خواهد بود. و باید از خط شروع تا محل سه پایه از بازنده کولی بگیرد.

 

4) * توپ کش

تعداد بازیکنان : 10نفر به بالا

اندازه زمین : اندازه زمین هندبال

اهداف : سرعت/چابکی/قدرت/استقامت

وسایل بازی : یک عدد چوب 1متری قطور،یک عدد توپ پشمی یا پنبه ای

این بازی هم بین دو گروه برگزار می شود و وسیله بازی هم عبارت است از یک عدد چوب بزرگ به اندازه چوب دستبی و یک عدد تویپ کوچک که روکش آن از پنبه یا کتان می باشد. پس از  قرعه کشی و مشخص شدن تیمی که شروع  کننده بازی است تیم مقابل به «گال» یا محلی که باید توپ به آن طرف پرت شود می روند و یک نفر از اعضای همین تیم توپ را برای اعضای تیم بازی کننده و به ارتفاع قد او به آسمان پرتاب می کند و افراد تیم بازی گر نیز با چو بی که  به همراه دارند به توپ ضربه می زنند و توپ را با تمام نیرو به طرف هرچه دورتر پرتاب می کنند و درفاصله زمانی که توپ در حال حرکت است باید از مبدا بازی به نقطه ای مشخص شده برود و برگردد و اعضای تیم مقابل هم باید تلاش کنند در این فاصله توپ را پیدا کرده ودر حد فاصله مبدا بازی تا محل مورد توافق که آن هم (گال)»نامیده می شود ضربه ای به او بزنند  اگر به او ضربه زدند تمام اعضای گروه اصطلاحا خاموش می شوند و باید به « گال » بروند و بازی را به طرف مقابل واگذار نمایند و اگر هر  یک از اعضای گروه  درحین حرکت از محل بازی تا انتهای محل توافق بدون خوردن ضربه  بروند و برگردند دوباره بازی را همان تیم شروع میکند.

 

5) *توپ در دو خانه

تعداد بازیکنان : 10 نفربه بالا

اندازه زمین : اندازه زمین والیبال

اهداف : سرگرمی/استقامت/چابکی/سرعت

وسایل بازی : یک عدد توپ بزرگ

زمین بازیاز طول دو قسمت تقسیم میشود در هر قسمت یکی از گروه ها قرار میگیرند. خط میانی زمین باید معلوم باشد. افراد تیم  ها به طور پراکنده در زمین خود مستقر میشوند. از هر تیم یک نفر انتخاب میشود تا در قسمت خارج زمین تیم مقابل قرار گیرند. وظیفه این افراد بازگرداندن توپهایی است که به خارج زمین می افتند. بازی بدین صورت شروع میشود که داور توپ را به وسط زمین می اندازد توپ به هر طرف افتاد در اختیار همان تیم است. تیمی که توپ دارد سعی میکند باتوپ نفرات تیم مقابل را بزند، توپ به هرکس اصابت کرد از دور بازی خارج میشود.البته اگر نفرات تیم مقابل توپ رت در هوا بگیرند امتیاز کسب کرده ومیتوانند به ازای هر توپی که گرفتنند یکی از افراد بازنده را به بازی برگردانند

کند برنده خواهد بود. و باید از خط شروع تا محل سه پایه از بازنده کولی بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *