محاسبه آسفالت و قیر و برآورد احجام و قیمت روز آسفالت و قیر

محاسبه آسفالت و قیر و برآورد احجام و قیمت روز آسفالت و قیر

محاسبه آسفالت و قیر

در هر تن آسفالت بین 45 تا 50 کیلوگرم قیر با توجه به طرح آسفالت استفاده می شود . (4.5  تا 5 درصد) در هر تن آسفالت

که در محاسبه زیر ما 50 کیلو در نظر میگیریم

  1. اگر هر متر مکعب آسفالت رو 2300 کیلوگرم در نظر بگیریم
  2. با این حساب یعنی هر 1150 کیلو آسفالت حدود 56 کیلوگرم قیر دارد و در هر متر مکعب چیزی حدود 112 کیلوگرم قیر وجود دارد.
  3. در ادامه هر متر مکعب آسفالت با ضخامت 6 سانتیمتر زمینی را به ابعاد 4.1*4.1 می تواند آسفالت نماید که مساحتش 16.81 متر مربع
  4. حالا مقدار کل قیر در هر متر مکعب رو تقسیم بر میزان مساحت آسفالت شده به ضخامت 6سانتیمتر می کنیم  6.66=112/16.81پاسخ چیزی حدود 7 کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت 6 سانت استفاده می شود.

نکات محاسبه آسفالت و قیر:

  • چون ما همین طوری که نمی توانیم آسفالت را بیاریم بریزیم قبلش باید پریمکت انجام بدهید که قیر پاش جهت پریمکت از قرار هر متر مربع 1250 گرم قیر پخش می کند
  • اگه بخواهیم روی آسفالت قیر پخش نماییم که به اصطلاح تک کت می گوییم. با توجه به خرابی رویه راه از قرار هر متر مربع 500 تا 600 گرم قیر پخش می شود.
  • میزان قیر مصرفی برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر آسفالتبرای (اساس قیری ) 0.9 کیلوگرم آستر (بیندر) 1.1 کیلوگرم رویه (توپکا) 1.2 کیلوگرم و برای آسفالت سرد (ردمیکس) در محل 0.9 کیلوگرم
  • هر متر مربع آسفالت به ضخامت 6 سانت 138 کیلو گرم می باشد. هر متر مربع آسفالت به ضخامت 5 سانتیمتر 115 کیلو گرم می باشد.هر تن آسفالت که با ضخامت 6 سانتی متر پخش شود 7.24 متر مربع را آسفالت می کند.
  • هر تن آسفالت که با ضخامت 5 سانت پخش شود 8.69 متر مربع را آسفالت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.