چه عواملی تهدادت مستقیم علیه بوروکراسی هستند؟ نام برده و عامل تغییر در رفتار مدیریتی و عامل رشد در اندازه سازمان را توضیح دهید؟


چه عواملی تهدادت مستقیم علیه بوروکراسی هستند؟ نام برده و عامل تغییر در رفتار مدیریتی و عامل رشد در اندازه سازمان را توضیح دهید؟

تغییر سریع و غیرمنتظره؛ رشد در اندازه؛ افزایش تنوع؛ تغییر در رفتار مدیریتی

رشد در اندازه سازمان: وقتی که افزایش قابل ملاحظه ای در اندازه سازمان حاصل می شود، عنصر پیچیدگی خود را ناشن می دهد. افزایش امور زائد اداری، کنترلهای شدید وسخت، غیر شخصی شدن بیش از حد روابط و امور اجرائی، وجود قوانین قدیمی و منسوخ شده، عواملی هستند که موجب کندی رشد سازمانی می گردند.

تغییر در رفتار مدیریتی: فلسفه وجود مدیران، تغییراتی دقیق و ظریف اما محسوس و درک کردنی است. این تغییرات، ایدئولوژی حمایت از بوروکراسی را از بین برده است به ویژه اینکه مدیران در دنیای امروزی اولا مفهومی نو از موجودات بشری، بر اساس افزایش دانش آنها نسبت به پیچیدگی و متغیر بودن نیازهای انسانها، در ذهن دارند. ثانیاً مفهومی جدید از قدرت براساس تشریک مساعی و عقل و خرد که جایگزین مدل قدرت مبتنی بر زور و تهدید می گردد، یافته اند، ثالثا مهفومی از ارزشهای انسانی، براساس آرمانهای انسانی آزادمنشانه دارند که جایگزین سیستم ارزشی ماشینی غیرشخصی بوروکراسی میگردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *