دانلود جزوه اصول و طراحی پایگاه داده ها

دانلود جزوه اصول و طراحی پایگاه داده ها

فهرست مطالب جزوه اصول و طراحی پایگاه داده ها :

فصل اول : تاریخچه و مفاهیم پایگاه داده ها

مفاهیم مربوط به پایگاه داده ها

تاریخچه پایگاه داده ها

سیستم فایل (مشی فایلینگ)

مفاهیم مربوط به سیستم های فایل

معایب سیستم های فایل

مشکلات حاصل از افزونگی در سیستم فایل

سیستم های پایگاه داده ها (مشی پایگاهی)

اجزای یک سیستم پایگاه داده ها

سخت افزار

نرم افزار

کاربر

داده

انواع سیستم پایگاه داده ها

وظایف DBMS

معماری سیستم های پایگاه داده ها

مدل های پایگاه داده ها

مدل سلسله مراتبی

مدل شبکه ای

مدل رابطه ای

تراکنش

تمرین های فصل

فصل دوم : پایگاه داده های رابطه ای

مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای

قواعد جامعیت در مدل رابطه ای

تعریف

انواع قواعد جامعیت

راه های اعمال قواعد (محدودیت های) جامعیت

تمرین حل شده

تمرین فصل

فصل سوم : زبان پرس وجوی ساخت یافته – SQL

تاریخچه زبان SQL

دستورات تعریف داده ها

دستور ایجاد پایگاه داده ها

دستور ایجاد جدول

ایجاد ایندکس

اضافه کردن یک ستون جدید به یک جدول

تغییر مشخصات یک ستون از جدول

حدف یک ستون از جدول

حذف یک جدول

حذف یک ایندکس

دستورات دستکاری داده

دستور انتخاب

دستور ایجاد دید خارجی یا دیدگاه

حذف یک دیدگاه

درج یک تاپل

اصلاح تاپل ها

حذف تاپل ها

دستورات کنترل داده ها

دستور واگذاری مجوز

دستور بازپس گیری مجوز

تمرین های حل شده

تمرین های فصل

فصل سوم : زبان پرس وجوی ساخت یافته – SQL

تاریخچه زبان SQL

دستورات تعریف داده ها

دستور ایجاد پایگاه داده ها

دستور ایجاد جدول

ایجاد ایندکس

اضافه کردن یک ستون جدید به یک جدول

تغییر مشخصات یک ستون از جدول

حدف یک ستون از جدول

حذف یک جدول

حذف یک ایندکس

دستورات دستکاری داده

دستور انتخاب

دستور ایجاد دید خارجی یا دیدگاه

حذف یک دیدگاه

درج یک تاپل

اصلاح تاپل ها

حذف تاپل ها

دستورات کنترل داده ها

دستور واگذاری مجوز

دستور بازپس گیری مجوز

تمرین های حل شده

تمرین های فصل

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 95
حجم: 794 کیلوبایت
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.