شعر دروغگو از عمادالدین زند

شعر دروغگو از عمادالدین زند

 

کاشف گفت: چند وقت است
احساس می کنم دچار بیماری آلزایمر شدم
دروغگو گفت: برای ما آلزایمر بیماری نیست
یک درمان است
با این رنجی که می کشیم
همه ما به آلزایمر نیاز داریم
که فراموش کنیم
زخمهایی که خورده ایم
دردهایی که کشیده ایم
و انسانها را
… —

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.