or

بایگانی برچسب: emad zand

شعر دروغگو از عمادالدین زند

شعر دروغگو از عمادالدین زند   کاشف گفت: چند وقت است احساس می کنم دچار بیماری آلزایمر شدم دروغگو گفت: برای ما آلزایمر بیماری نیست یک درمان است با این رنجی که می کشیم همه ما به آلزایمر نیاز داریم که فراموش کنیم زخمهایی که خورده ایم دردهایی که کشیده ایم و انسانها را … —

ادامه...