استاندارد های برنامه ریزی شرایط اضطراری در هتل ها


استاندارد های برنامه ریزی شرایط اضطراری در هتل ها

یک برنامه شرایط اضطراری، در بر گیرنده اطلاع رسانی و تخلیه بنا باید تهیه شود و اطلاعات راجع به برنامه در میز پذیرش در دسترس باشد. طرح باید شامل پیشنهادات و نحوه عملکرد برای افراد با ناتواناییهای جسمی باشد. درها در طول مسیرهای خروج اضطراری باید خصوصیات قابلیت دسترسی برای معلولین مشابه درهای مشخص شده در بخش D باشند. درها و مسیرها باید همچنین به گونه‌ای علامتگذاری شده باشند که برای همه افراد قابل تشخیص باشند، از جمله افرادی که مشکل خواندن دارند، مانند کودکان و افرادی که به زبانهای دیگر صحبت می‌کنند. افرادی که مشکلات بینایی دارند نیاز به روشهایی [ابزاری] برای تعیین موقعیت سریع راههای خروج دارند – علائم قابل لمس و به رنگهای متضاد با محیط می‌توانند کمک کنند.

در شرایط آتش سوزی، زمانی که آسانسورها نباید مورد استفاده قرار گیرند و امکان استفاده از راههای خروج قابل دسترسی برای معلولین وجود ندارد، فضاهای ایمن در برابر آتش (قابل پناه بردن ) برای توقف موقت تا زمان تخلیه یا اعلام امن بودن بنا،  باید مورد استفاده قرار گیرند. چنین فضاهایی باید به اندازه کافی وسیع باشند که حداقل 2 صندلی چرخدار را در خود جای دهند، و باید مستقیماً به یک پله خروج یا هال محافظت شده آسانسورهای آتش نشانها، راه داشته باشد. یک سیستم ارتباطی دو طرفه نیز باید در این فضاهای امن تأمین شود تا مسئولین شرایط اضطراری بتوانند با افراد داخل این فضاها ارتباط برقرار کنند.

اعلام خطر تصویری

اعلام خطر تصویری برای افراد ناشنوا یا دارای شنوایی ضعیف که ممکن است نتوانند اعلام خطرهای صوتی را بشنوند، ضروری است. حداقل، علائم تصویری باید در اتاقهای مهمان مخصوص و در سرویسهای بهداشتی عمومی تأمین شوند.

برای دستیافتن به اهداف درجه 4، علائم تصویری باید در تمامی بنا تأمین شوند. کارکرد اعلام خطر تصویری باید با سیستم صوتی بنا یکپارچه شود.

استانداردهای طراحی

N

امنیت در برابر آتش (کلی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

N1

علائم هشدار دهنده تصویری (نورهایی که هماهنگ با آژیر خطر فلاش می زنند) در مسیرهای اصلی حرکتی تأمین شود.

٭

٭

٭

N2

علائم هشدار دهنده تصویری در تمامی اتاقها و سوئیتها تأمین شود. (همچنین به بخش J برای نیازهای علائم تصویری در اتاقها و سوئیتها، مراجعه شود)

٭

N3

علائم هشدار دهنده تصویری در اتاقهای جلسات تأمین شود.

٭

٭

N4

علائم هشدار دهنده تصویری در سرویسهای بهداشتی عمومی تأمین شود.

٭

٭

N5

علائم هشدار دهنده تصویری در فضاهای تفریحی تأمین شوند.

٭

٭

N6

علائم هشدار دهنده تصویری دارای آهنگ فلاش در بازه فرکانسی 1-3 هرتز می باشند و هماهنگ شوند تا به طور یکنواخت فلاش بزنند.

یا علائم هشدار دهنده تصویری تأمین نشده اند.

٭

٭

٭

N7

همه خروجیها به وضوح قابل مشاهده باشند.

٭

٭

٭

٭

N8

عرض راهروهای خروجی کمتر از 1100 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

N9

مسیرهای دسترسی و گذرگاههای منتهی به خروجها به طور واضح علامتگذاری شوند تا رفت و آمد را هدایت کنند.

٭

٭

٭

٭

N10

خروجیهای اضطراری در فضاهایی که به آنها خدمات           می‌رسانند، به آسانی قابل تشخیص و قابل دسترسی برای معلولین باشند.

٭

٭

٭

٭

N11

خروجیهای اضطراری در تاریکی روشن باشند.

٭

٭

٭

٭

N12

بنای هتلها و مهمانخانه ها دارای خروجیهای مستقیم به فضای خارجی و/یا فضاهای رفت و آمد عمومی باشند تا ساکنان همیشه دو راه خروج اضطراری داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

N13

خروجیها به گونه ای جانمایی شوند تا راههای  ممتد فرار به خارج از بنا یا به فضاهای امن تعیین شده، تأمین کنند.

٭

٭

٭

٭

N14

پلکانها و راهروها مجهز به چراغهای اضطراری باشند.

٭

٭

٭

٭

N15

ارتفاع حروف بر روی علائم خروج اضطراری خارج بنا، حداقل 114 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

N16

ارتفاع حروف بر روی علائم خروج اضطراری خارج بنا، حداقل 150 میلیمتر می باشد.

٭

٭

٭

N17

پلانهای خروج اضطراری به صورتهای مختلف، شامل چاپ واضح و خوانا در دسترس باشد.

٭

٭

٭

N18

دستورالعملها برای زمان اورژانس در دسترس باشد تا به مهمانانی که نیاز به کمک مضاعف برای شرایط اضطراری دارند، در زمان ورود داده شود.

٭

٭

٭

٭

N19

یک طرح خروج سازماندهی شده برای افراد با ناتوانایی‌های جسمانی که نیاز به کمک مضاعف دارند، تهیه شود.

٭

٭

٭

٭

N

امنیت در برابر آتش )فضاهای ایمن (

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

N20

فضاهای ایمن با علامتگذاری مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

N21

فضاهای ایمن از سایر فضاهای ساختمان با جدا کننده های مقاوم در برابر آتش با درجه ای حداقل برابر با میزان مورد نیاز برای خروجیها، جدا شوند.

٭

٭

٭

٭

N22

فضاهای ایمن دسترسی به یک خروجی اضطراری یا آسانسور آتش نشانها داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

N23

فضاهای ایمن حداقل برای دو صندلی چرخدار850×1200 میلیمتر گنجایش داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

N24

فضاهای ایمن در برابر دود محافظت شود.

یا ساختمان دارای ارتفاع 3 طبقه یا کمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

N25

فضاهای ایمن مجهز به یک تلفن یا سیستم ارتباطی متصل به سیستم پاسخگو در شرایط اضطراری باشند.

٭

٭

٭

٭

N26

مکان فضاهای ایمن با علائم جهتدار، مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

N27

فضاهای ایمن در تمامی پلانهای تخلیه طبقات نمایش داده شده برای عموم، مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

N28

فضاهای ایمن در پلانهای تخلیه طبقات که به شکلهای مختلف موجودند، مشخص شود.

یا پلانهای تخلیه طبقات به شکلهای مختلف موجود نباشد.

٭

٭

٭

٭

N29

فضاهای ایمن در مدارک مربوط به نحوه عملکرد برای تخلیه، مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *