استاندارد های اطلاعات و ارتباطات در هتل ها


استاندارد های اطلاعات و ارتباطات در هتل ها

استراتژیهای ارتباطی و اطلاعاتی قابل دسترسی برای معلولین، اساس ارائه خدمات عالی برای مصرف کننده می باشد. فرمها، اطلاعات هتل و کتابچه های راهنما داخل اتاقها با شکل بندی واضح و خوانا باید تهیه شود. برای رسیدن به درجات بالاتر قابلیت دسترسی برای معلولین، اطلاعات چاپ شده نیز باید با خط بریل موجود باشد. پلان مسیرهای اضطراری تخلیه بنا باید به همه صورتهای مختلف موجود باشد، شامل خط بریل، شکل بندی واضح و خوانا، بر روی دیسکت، که به طور واضح مسیرهای خروجی امن از مجموعه هتل را مشخص نماید. برای تأمین بالاترین درجه قابلیت دسترسی برای معلولین، یک TTY باید در میز پذیرش موجود باشد و کارمندان مسئول به کاربری آن وارد باشند. کارمندان باید بدانند چگونه اطلاعات موثر برای مهمانان دارای مشکلات بینایی و اختلالات شناسایی، را تأمین کنند.

ابزار کمکی شنوایی

تدارک ابزار کمکی شنوایی برای افرادی که محدودیت شنوایی دارند مهم است. سیستمهای شنوایی می‌توانند ثابت یا قابل جابجایی باشند. نور کافی و قابل کنترل برای همه مهم است و برای افرادی که لب خوانی می کنند، یا کسانی که به دلیل مشکلات بینایی  نیاز به نور بیشتر برای کار دارند لازم است. تدارکات تصویری برای افرادی که نمی توانند اعلانهای عمومی را بشنوند باید تأمین شود.

خروجیهای پخش تصویر

خروجیهای پخش تصویر، کیوسکها و ماشینهای بانکی می‌توانند طراحی شوند تا برای همه مهمانان منجمله افراد با مشکلات بینایی، قابل دسترسی باشند. تکنولوژی جایگزین یا روشهای صوتی لازم است. به تدارکات لازم برای تراز چشم در حال نشسته، دسترسی و فضای زانو نیز باید توجه شود، دستیابی افراد با صندلی چرخدار را به خروجیهای اطلاعات تضمین کند.

استانداردهای طراحی

L

اطلاعات و ارتباطات

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

L1

موارد چاپی با خط درشت 14pt انجام شود. و برای مدارک و اطلاعات امنیتی و قانونی مهم مانندکارتهای ثبت در هتل، صورتحساب هتل و پلان راههای اضطراری در زمان آتش با خط بریل در دسترس باشد.

٭

٭

٭

٭

L2

موارد چاپی با خط درشت 14pt انجام شود. و مدارک اطلاعاتی مانند منوها، مجموعه اطلاعات خدماتی و امنیتی با خط بریل در دسترس باشد.

٭

٭

٭

L3

در سایت اینترنتی هتل تسهیلات قابل دسترسی برای معلولین برای بالا بردن امکان استفاده از آنها توسط افراد دارای ناتواناییهای مختلف ذکر شود.

٭

٭

٭

L4

یک پلان خروج اضطراری وضع موجود، برای ارائه به مهمانان وجود داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

L5

چک لیست قابلیت دسترسی برای معلولین از اتاق جلسات موجود باشد.

٭

٭

٭

L6

راهنمای امکانات و خدمات اتاقها موجود باشد.

٭

٭

٭

L7

یک TTY در میز پذیرش برای استفاده مهمانان موجود باشد.

٭

٭

٭

L8

اطلاعات راجع‌به‌ خدمات و امکانات خارج از هتل موجود باشد.

٭

٭

٭

L9

یک حلقه القایی، سیستم مادون قرمز، یا امواج صوتی رادیویی سیستم کمکی شنوایی در اتاقهای جلسات و کنفرانس موجود باشد – یا یک سیستم شنوایی قابل حمل موجود باشد.

٭

٭

٭

L10

تلویزیونهای سراسر مجموعه زیرنویس داشته باشند.

٭

٭

٭

L11

علائم نشان دهنده در زدن برای مهمانانی که مشکلات شنوایی دارند موجود باشد.

٭

٭

٭

L12

یک شماره TTY برای تماس با هتل موجود باشد و یک فرد دارای مهارت کاربری آن در هتل در تمام ساعات پاسخگوی آن باشد.

٭

٭

٭

L13

یک دستگاه پخش نوار یا کاست یا انواع دیگر با اطلاعات خدماتی در دسترس باشد.

٭

٭

٭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *