دانلود تحقیق بررسی شروع به جرم


دانلود تحقیق بررسی شروع به جرم

دانلود تحقیق بررسی شروع به جرم

چکیده:

یکی از دستاوردهای‏ حقوق جزای جدید،نهاد شروع‏ به جرم است که برمبنای‏ حمایت از نظم عمومی و نظریه‏ جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب‏ مدت تقریبا قابل توجهی در نظام‏ حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی که در سال  1370 وسپس در سال 1390در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبانی شروع به جرم و آنچه در متن ماده جدید مندرج شد،دچار تشویش و ناهماهنگی گشت.در این نوشتار،بر آن هستیم که در ابتدا تعریفی از شروع جرم و مبانی و ارکان آن را بیان کنیم و در ادامه به تغییراتی که در قوانین سال 1352و سپس سال 1361 و بعد از آن در سال های 1370 و 1390 هست بپردازیم.

کلید واژه:

شروع به جرم،قانون مجازات اسلامی

مقدمه:

در قانون سال 1370 داریم:[1]

باب سوم – جرائم 1370
فصل اول – شروع به جرم
ماده 41 – هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1 – مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره 2 – کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .

[1] مهرپور،حسین،نظریات شورای نگهبان، انتشارات کیهان،،ج 1،ص 415 و 426.

 

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………….1

کلید واژه………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………..2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف و کلیات………………………………………………………….5

گفتار اول:بررسی ارکان جرم……………………………………………………….6

بند اول:رکن مادی………………………………………………………………….8

گفتار دوم :مفهوم شروع به جرم‏……………………………………………………..9

گفتار سوم:تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا………………………………….9

بند اول:دکترین برون ذاتی یا عین‏ (Objective) …………………………………….9

بند دوم :دکترین درون ذاتی‏ (Subjective) …………………………………………12
بند سوم:دکترین مختلط……………………………………………………………..14
گفتار چهارم :عدم انصراف ارادی دخالت‏ عامل خارجی…………………………..15
گفتار پنجم :مفهوم انصراف ارادی و تشخیص آن از ندامت…………………………16

فصل دوم:

بررس قوانین در سال های مختلف و بیان دیدگاه ها

مبحث اول :سیاست کیفری در خصوص شروع به جرم در گذر زمان………………….21

گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352…………………….21

گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱…………………….22

گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم……………………………………25

گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1390 و شروع به جرم………………………………31

بند اول:روند تصویب قانون………………………………………………………..31

گفتار پنجم :معایب ماده 121 قانون سال 1390………………………………………32

بند اول :اشکالات حقوقی…………………………………………………………..32
بند دوم :اشکالات فقهی…………………………………………………………….34

الف)تجری…………………………………………………………………………35

ب)مقدمه حرام…………………………………………………………………….36

بند سوم :نکات مثبت ماده 121 از نظر دانشجو……………………………………….38

نتیجه گیری……………………………………………………………………….39

منابع و مراجع…………………………………………………………………….40

 

این فایل ورد در 40 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *