بتن با سنگ پوکه

⁣? این مصالح از نوع بسیار معمول و متداول بوده که علاوه بر مقاومت ، دارای هزینه کمتر نسبت به انواع دیگر می باشد. مواد ترکیبی این بتون تشکیل می شود از سر کف کارخانه آهن گدازی که پس از سرد شدن سر کف از مواد زائد کارخانه به صورت حجمی باد کرده و دارای حفره های فراوان بوده که در نتیجه حجمی با وزن بسیار کم نسبت به سنگ معمولی دارا می باشد .
?مصالح را خرد کرده به صورت درشت دانه و با رعایت ریز دانه و با اضافه کردن سیمان و آب در شیب سازی مورد استفاده می باشد . لازم به یاد آوری می باشد. که از سنگ های متخلخل سنگ پایی و یا پوکه سوخته زغال سنگ و کف جوش های کارخانه های آجر پزی نیز به عنوان مصالح ودانه های ترکیبی برای بتن پوکه استفاده می گردد .

?پوکه معدنی که از گدازهای اتشفشان بوجود امده پدیده‌ای عایق صوت سرما گرما جهت شیب بندی بام ساختمان وزن مخصوص ان کمتر از 1 می‌باشد و روی اب شناور می ماندبا استفاده از پوکه معدنی وزن ساختمان را می توان تا یک سوم کاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.