دانلود رایگان ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر جوکار


ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر جوکار

1- تعاریف

در این مبحث با توجه به پیوست مصوبه 9/2/70 شورای عالی بایستی کلیه واژه ها و اصطلاحاتی که در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجرایی بکار رفته و از لحاظ تعیین تکلیف برای استفاده کنندگان دارای معانی خاص و دقیقی است تعریف شود و حتی المقدور کوشش شود که از همان واژه ها و اصطلاحات رایج بین مردم استفاده گردد.

– پهنه بندی

پهنه عملکردی در تقسیمات شهری به فضاهایی اطلاق می گردد که بیشترین درصد زمین را برای هر یک از عناصر شهری بخود اختصاص می دهد به عنوان مثال : در منطقه مسکونی کاربری های دیگر نظیر فضاهای آموزشی در حد دبستان ، مدرسه راهنمایی ، و واحدهای خرده فروشی ، فضای سبز و ورزشی محله و…… وجود دارد ولی بیشترین سهم زمین به مسکن اختصاص یافته است و همین طور در سایر موارد .

– تفکیک

تقسیم یک قطعه زمین به دو یا چند قطعه جهت مالکین با استفاده مجزا از هر قطعه از زمین .

– پلاک

زمینی است که حدود آن در سند مالکیت مربوطه تعیین شده باشد و بوسیله یک یا چند ساختمان اشغال شده باشد

– واحد مسکونی

ساختمان یا بخشی مستقل از یک ساختمان است که برای سکونت یک خانوار منظور شده است . به تعریفی دیگر یک یا چند اطلاق که به یکدیگر ارتباط داشته ولی از نقطه نظر ساختمانی با سایر اطاق هایی که در آن ساختمان قرار دارند مجزا باشند و در عین حال یک واحد مجزا ی مستقل برای اشغال دائمی یک خانواده با تجهیزات لازم جهت زندگی باشد .

– طبقه همکف

عبارت است از طبقه ای که سطح آن هم تراز کف و یا حداکثر بلند تر از هر نقطه آن باشد .

– ارتفاع ساختمان

فاصله عمودی آخرین نقطه سقف تا کد ارتفاعی متوسط خیابان یا معبر مجاور قطعه زمین مربوطه

[download id=”86028″]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *