دانلود گزارش کارآموزی حسابداری – حقوق دستمزد وحسابرسی انبار


چکیده

اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع کارهای خدماتی شهری و . . . را انجام میدهد یک گزارش کامل تهیه کرده ام که شامل تعریف شرکت پیمانکاری اصول کارکرد این نوع شرکت ها و انواع قراردادها  بحث کارگران و کارفرمایان ، بخش حقوق و دسمزد  نحوه ثبت و پرداخت حقوق ، تعریف انبار در شرکت ها قسمت های مختلف آن که در آنجا مشغول به کار بودم و مختصری از نحوه حسابرسی انبار را در این گزارش ذکر کردم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .

مقدمه
حسابداری یکی از علومی‌است که همه روزه اکثر افراد با آن سروکار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می‌کنند. حسابداری این امکان را به ما می‌دهد که میزان سوددهی و هزینه‌ها را به صورت علمی‌و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به‌این رشته، مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌کنندگان محصولات و خدمات می‌باشد و باعث می‌شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج‌کننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه‌گیری در دسترس قرار گیرد.

فراگیری این فن به صورت تخصصی، نه تنها به صورت یک حرفه مطرح بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز کارساز می‌باشد. به طور مثال نحوه صحیح بودجه‌بندی، تقسیم هزینه، تعیین قیمت تمام شده، روش‌‌های پیمانکاری، معاملات اوراق بهادار، تعیین استهلاک دارائی‌‌ها، انواع سرمایه‌گذاری، حسابداری با توجه به تورم و … از بحث‌‌های ارائه شده در این گروه می‌باشد. در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه‌گیری صحیح از اطلاعات، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدینگی است به لرزه درآمده و چه بسا که شرکت را به انحلال بکشاند.

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

تاریخچه شرکت        5

پیشگفتار        7

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری        7

انواع قراردادهای پیمانکاری   8

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار  9

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 10

خدمات تحقیقاتی و بنیادی    10

مطالعات شناسایی طرح        10

تهیه طرح مقدماتی    11

تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح 11

ارجاع کار به پیمانکار  12

تکثیر اسناد و مدارک مناقصه  12

دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح 12

تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه      13

انتخاب پیمانکار       14

انعقاد قراردادبا پیمانکار       15

نام طرفین قرارداد ( کارفرما  – پیمانکار )     15

موضوع پیمان  15

مبلغ پیمان     15

مدت پنهان    15

تاییدات و تعهدات پیمانکار   16

تعهدات و اختیارات کارفرما   16

ضمانت نامه انجام تعهدات    16

پیش پرداخت و ترتیب واریز آن      17

جریمه تاخیر   18

اجراء کار ( شروع عملیات )   18

تحویل ، تاسیس و تجهیزکارگاه      18

مخارج دوره اجرای طرح     20

مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه    21

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی      22

تنظیم صورت وضعیت موقت کارها    23

پرداخت وجه صورت وضعیت موقت 23

خاتمه کار     25

تحویل موقت  25

برچیدن کارگاه       26

ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت      27

ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات       28

تهیه صورت وضعیت قطعی   29

تهیه صورت حساب قطعی    29

استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام کار ) ‌ 30

استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام کار )    31

هزینه نگهداری در دوره تضمین      31

انتقال دارایی مورد پیمان که به دستگاه مسئول بهره برداری    31

مترورها       32

روسای کارگاهها     33

وقت نگهداران 33

انبار داران     33

نگهبانان       33

حقوق دستمزد 33

دستمزد مستقیم 34

دستمزد غیر مستقیم     34

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد   34

حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری    34

چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد 38

جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل       39

تعداد نسخه احکام پرسنلی      41

تنظیم لیست حقوق و دستمزد  41

جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها      42

محاسبه حقوق و دستمزد        43

پرداخت حقوق و دستمزد       44

نوبت کاری     47

حسابداری حقوق و دستمزد    48

کنترل حقوق و دستمزد (شامل هزینه های جانبی)        49

تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد    49

پرداخت خالص حقوق و دستمزد       50

پرداخت یا واریز کسورات      50

تعریف انبار    50

تعریف انبارداری       51
وظایف انباردار 52
کدگذاری کالاها      53
تعریف وفواید کدگذاری       53

انواع روشهای کدگذاری      54
سیستم کدینگ انبار   54
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن 55

انواع فرمهای انبار       ‌56
انبارگردانی وکنترل انبارها     59
ارزیابی موجودیهای انبار وقیمت گذاری اقلام انبار    60

عوامل مؤثر درتکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد 64

حد تجدید سفارش     64

نحوه ثبت مواد صادره از انبار 64

تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی 65

حسابرسی انبار 67

نتیجه گیری و پیشنهاد  73

منابع    74

پیوست ها         75

این فایل ورد در 77 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *