بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت

دانلود پایان نامه توانمند سازی کارکنان و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانی

دانلود پایان نامه توانمند سازی کارکنان و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانی دانلود پایان نامه توانمند سازی کارکنان و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانی جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته مدیریت دولتی چکیده: ریشه ها و عوامل موثری را بیان کند که باعث عدم اجرای موفقیت آمیز توانمندسازی واقعی در سازمانها می شود. در ابتدا به بررسی ارزشهای نهفته در نظریه توانمندسازی، خصوصاً آن مواردی که در محیطهای کاری متداول است پرداخته            می شود. اگرچه تمرکز اولیه بر روی سازمانهای بازرگانی است؛ ولی به طورکلی آنچه که توسط مدیران و کارکنان در اجتماع، شرکتهای غیرانتفاعی و نهادهای سیاسی و نظایر آن در رابطه با توانمندسازی به کار                می رود را شامل می شود. بیشتر مواردی که به آنها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پژوهش درس راهنمایی و مشاوره در خانواده

  پژوهش درس راهنمایی و مشاوره در خانواده از پودمان روانشناسی و سلامت خانواده پژوهش درس راهنمایی و مشاوره در خانواده از پودمان روانشناسی و سلامت خانواده (مقطع کارشناسی رشته مدیریت خانواده دانشگاه های علمی کاربردی) به جهت ترمیم نمره این درس تهیه و تنظیم شده است. تمام قوانین و مقررات یک پژوهش صحیح در ان رعایت شده است. روش  پژوهش به شرح زیر می باشد: 1- صفحه روی جلد گزارش شامل: *- عنوان پودمان و نام درس. *- نام و نام خانوادگی دانشجو *- شماره دانشجویی *- کد ملّی *- رشته تحصیلی *- مقطع تحصیلی *- نیمسال تحصیلی 2- مقدمه (یک صفحه) 3- سوابق تحقیق (یک صفحه) 4- متن تحقیق (حد اقل 10 صفحه) 5- نتیجه گیری (یک صفحه) …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت خودپنداره

        فهرست :  ♣       مفهوم خود  ♣       مفهوم خود پنداره ♣       اهمیت مفهوم خود و خود پنداره ♣       شکل گیری خود و خود پنداره ♣       علل پیدایش پدیده خود و خود پنداره ♣       رهنمود های عملی برای ارتقای مفهوم « خود » ♣       تفاوت عزت نفس با خود پنداره ♣       ناهمخوانی و ناهماهنگی خویشتن ♣       ویژگی های خود پنداره کارآمد ♣       خودپنداره قوی از عوامل پیروزی کارآفرینی     مفهوم « خود » اگرچه امروزه نظریه پردازان روان شناسی بر کانونی بودن « خود SELF » و اهمیت آن در فرایند شخصیت تمرکز دارند، اما دیدگاه های مختلف ، از « خود » تعاریف متفاوتی کرده اند. ویلیام جیمز از « خود » به عنوان « همه آنچه که بشر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان

  فلسفۀ OD اهداف برنامۀ OD فرهنگ سازمانی OD و فرهنگ سازمانی چگونگی تدوین الگوی بومی بهبود سازمان تبیین ارزشها تکنیکها (فنون) جامع جلسه های رویارویی قدمهای جلسه های رویارویی فعالیتهای مدیریت استراتژیک بهبود سازمان با استفاده از شبکه تئوری اقتضائی لارنس و لورش مدیریت سیستم(4) لیکرت روش مداخلۀ RAT: تکنیک تجزیه و تحلیل نقش مزایای برنامۀ مشاورۀ فرآیند مداخله های فردی،بین افراد و فرآیند گروهی عناصر رویارویی مؤثر از نظر ”والتون آموزش حساسیت تعامل متغیرهای فرآیند آموزش حساسیت تجزیه و تحلیل مراوده ای(TA) مراوده های بین افراد مراوده های ضمنی ارتباط TA با OD مداخله های برنامه ریزی زندگی-کارراهه سیستمهای فنی-اجتماعی کیفیت زندگی کاری(QWL) گروه سازی فرآیند گروه سازی(کرت لوین) تکنیکهای OD برای سطوح مختلف مدیریت کیفیت جامع (TQM) …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد

  استراتژیهای 4 گانه تحول استراتژیهای ساختاری استراتژیهای تکنولوژی شمائی از الگوی غنی کردن شغل استراتژی وظیفه ای استراتژی رفتاری الگوی سه مرحله ای تغییر (کرت لوین) الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر) مراحل فرعی فرآیند درونی ساختن الگوی انتقال یادگیری تغییرهای رفتاری:نمونه ای از الگوهای کاربردی کانونهای بهبود کیفیت ایستادگی در برابر تغییر رویارویی با ایستادگی در برابر تغییر پذیرش تغییر و رابطه آن با مشارکت نکاتی قبل از انتخاب الگوی مناسب رویارویی با ایستادگی استراتژیهای ساختاری در سطح خرد ایتراتژیهای تغییر ساختار بیشتر متوجه تغییر و تعدیل سازماندهی تخصص ها،نحوه ارتباطات،وابستگی های وظیفه ای میان افراد یا گروهها،مشارکت در تصمیم گیری،روند سرپرستی و نظارت و چیزهای دیگری از این دست است. کاربرد اساسی استراتژیهای ساختاری بیشتر در سطح …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...