بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

حقوق کودک در اسلام

حقوق کودک در اسلام قبل از ظهور اسلام ، کودکان در وضعیت بسیار بدی به سر می بردند ، از حقوق عادی محروم و دستخوش اراده پدرانشان بودند. اگر پدران می خواستند آنها را نگه می داشتند و اگرنه ، برای رهایی از نفقه و هزینه زندگی آنها را می فروختند و یا می کشتند. با آمدن اسلام ، این عادت ناپسند شدیدا مورد مقابله قرار گرفت و اسلام عالیترین توجه را به کودک نمود ، آیاتی که نسبت به حقوق کودک در اسلام وجود دارد و روایات موجود همه حکایات بر اهمیت اسلام به کودکان و حقوق ایشان دارد.اسلام ، پدران را از کشتن فرزندان به خاطر ترس از کمبود هزینه منع کرد . چنانکه خداوند در قرآن کریم …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

حول حقوق کودک در اسلام و مقایسه ی آن با کنوانسیون حقوق کودک

حول حقوق کودک در اسلام و مقایسه ی آن با کنوانسیون حقوق کودک مقدمه: « اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنی.» پیامبر اکرم (ص( چون سرو کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارتهای غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد. در واقع این نیازها از حقوق کودکان به شمار میآید که باید بدان توجه نمود. نیازهای کودک در برههای از زمان از دیگر زمانها ویژگی و اهمیت فوق …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فرآیند تصویب کنوانسیون

فرآیند تصویب کنوانسیون کنوانسیون حقوق کودک[1] در زمره معاهدات حقوق بشری خاصی است که در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های کودکان در سال 1989 به تصویب رسیده است. کودکان از جمله گروههای آسیب پذیری هستند که علاوه بر آنکه از حمایت‌های مندرج در اسناد عام حقوق بشر برخوردارند،[2] اسناد خاص حقوق بشر نیز در حمایت از آنها به تصویب رسیده که از جمله مهمترین این اسناد کنوانسیون حقوق کودک است. در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک در راستای حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید. اما از آنجایی که این اعلامیه تعهد الزام آوری برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نمود و از طرف دیگر رشد فزاینده تضییع حقوق و آزادی‌های کودکان در سراسر جهان همچنان ادامه داشت، لذا تدوین سندی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقایسه کودک آزاری در ایران با آمریکا

مقایسه کودک آزاری در ایران با آمریکا   تغییرات و بحران هایی که در اثر پیشرفت سریع و پیچیده تر شدن تعاملات اجتماعی در جوامع امروز رخ داده، تأثیر بسزایی بر کودکان و نوجوانان گذاشته است. به گزارش سرویس گزارش جهان توسعه شهرنشینی ، سیل مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ، میل به رفاه و برخورداری از مظاهر تمدن شهری، نبود امکانات و اعتبارات کافی برای بهسازی و وجود اختلافات طبقاتی جوامع را به پدیده های سوءاجتماعی سوق داده که از جمله آنها می توان به ترویج و گسترش کودک آزاری اشاره کرد. هم اکنون بحران هایی از قبیل کودک آزاری، قاچاق کودکان و پدیده نوظهور کودکان کارحکایت از رشد فزاینده این معضلات اجتماعی در سالهای اخیر دارد. آمار و ارقام …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

حق توسعه کشورهای در حال توسعه

حق توسعه کشورهای در حال توسعه یکی از مباحث «حقوق بین الملل توسعه» مبحث تابعان آن است؛ یعنی علاوه بر دولت ها، که به طور مسلّم، از تابعان حقوق بین الملل توسعه هستند، چه نهادها یا مجامعی موضوع حق و تکلیف در این زمینه هستند، و توسعه برای چه کسانی و بر عهده چه کسانی یا چه نهادهایی است؟ پرسش مطرح در این نوشتار، بررسی مباحث حق توسعه کشورهای در حال توسعه و ریشه آن و نیز وظایف جوامع بین المللی از قبیل سازمان بین الملل در این زمینه است. این مقاله تلاش می کند این مسئله را در دو بخش بررسی کند: 1. حق توسعه کشورهای در حال توسعه و وظایف جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...