or

بایگانی برچسب: ازبکستان

بررسی کاشی کاری های قبرستان شاه زنده، سمرقند، ازبکستان

گورستان شاه زنده یک مجموعه از قبر ها و آرامگاه هایی است که در فاصله ی قرون پنج و نه قمری، در اطراف مقبره ی قاسم،پسرعموی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ساخته شده است. تیمور بسیاری از زنان فامیل خود را در قبرستان شاه زنده به خاک سپرد. الغ بیگ یک دروازه ی یادبود، و یک سری تراس …

ادامه...

بررسی کاشی کاری های مدرسه ی شر دور در سمرقند

مدرسه ی شر دور در میدان راجستان سمرقند واقع شده است. این مدرسه در قرن یازدهم قمری در فاصله ی سالهای 998 و 1015 هجری شمسی ساخته شده است. بنابر یک کتیبه، ساخت این بنا توسط عبدالجبار و دکوراسیون آن توسط محمد عباس انجام شده است. مدرسه ی شر دور در قرن یازدهم هجری قمری ساخته شده است. متن موجود …

ادامه...

بررسی کاشی کاری های مقبره ی گورمیر، سمرقند، ازبکستان

این مقبره را تیمور برای نوه ی خود محمد سلطان، که در نبردی در سال 782 هجری شمسی کشته شد، ساخت. خود تیمور هم در سال 784 در همین قبرستان دفن شد. آخرین عضو خانواده ی تیمور که در قبرستان گورمیر به خاک سپرده شد الغ بیگ بود. طرح هایی از کوفی مربعی موجود در مقبره ی گورمیر، سمرقند، ازبکستان. …

ادامه...

بررسی کاشی کاری های مجموعه ی دارالسیاده،ازبکستان

نماد هایی از کوفی مربعی موجود در مجموعه بنای دارالسیاده، در شهر سبز ازبکستان که در طول سالهای 754-783 هجری شمسی ساخته شده است. طرح دیوار های مجموعه ی دارالسیاده، شهر سبز، ازبکستان. کلمات تشکیل دهنده ی طرح. الله (چهار بار تکرار شده) احد (چهار بار تکرار شده) محمد صمد

ادامه...

بررسی کاشی کاری های مسجد بی بی خانم در سمرقند

طرح هایی از کوفی مربعی موجود در مسجد بی بی خانم در سمرقند، که در فاصله ی سالهای 773-783 هجری شمسی ساخته شده است. مسجد بی بی خانم که تیمور دستور ساخت آن را داد قرار بود با ارتفاع 44 متر حیرت همگان را برانگیزد. ولی محدودیت های مربوط به تکنیک های ساختمان سازی در آن زمان باعث شد که …

ادامه...

بررسی کاشی کاری های قصر آق سرای، شهر سبز، ازبکستان

قصر آق سرای در شهر سبز، که توسط تیمور ساخته شد. امروزه تنها ویرانه ای از مدخل ورودی بنا باقی مانده است. طرح هایی از دیواره های قصر آق سرای، شهر سبز، ازبکستان. نقش ایوان کلمات تشکیل دهنده ی طرح. الله محمد علی (چهار بار تکرار شده) طرح دیوار 1 جزئیات تحت بررسی است. طرح دیوار 2 جزئیات تحت بررسی …

ادامه...