or

بایگانی برچسب: ادبیات

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ه

هر چیز که بشکند ز بها افتد و لیک      دل را بها و قدر بود تا شکسته است هادی رنجی   هر سر موی تو را با زندگی پیوندهاست      با چنین دلبستگی از خود بریدن مشکل است صائب تبریزی   هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم     باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هلالی جغتایی   …

ادامه...

  شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف و

  وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم       شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم مهرداد اوستا وارث تمام اضطراب های من سلام        لیلی قشنگ خواب های من سلام فرهاد احمدی وصف تو کار واژه های لال من نیست         این شعر های عاشقانه مال من نیست سهیل محمودی وفا نکردی و کردم خطا ندیدی و دیدم         شکستی و نشکستم بریدی و …

  ادامه...

   شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ن

   نباید بستن اندر چیز و کس دل       که دل برداشتن کاریست مشکل سعدی نمی توان به تو شرح بلای هجران کرد     فتاده ام به بلایی که شرح نتوان کرد هلالی جغتایی نمی دانم چه می خواهم بگویم       زبانم در دهان باز بسته ست هوشنگ ابتهاج نابرده رنج گنج میسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد سعدی …

   ادامه...

    شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف م

    منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن         منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن حافظ   موی سپید را فلکم آسان نداد        این رشته را به نقد جوانی داده ام رهی معیری   می رسد روزی که شرط عاشقی دلدادگی ست آن زمان، هر دل فقط یک بار عاشق می شود خلیل ذکاوت   می رود عمر عزیز ما، …

    ادامه...

     شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ل

     لازمه عاشقیست رفتن و دیدن ز دور      ور نه ز نزدیک هم رخصت دیدار هست لذت اندر ترک لذت بود، ای آزادگان      ما گدایان ترک این لذت نمی دانسته ایم لطف حق با تو مدارا ها کند        چون که از حد بگذزد رسوا کند   لوتی تو برو لقمه ی خود گاز بزن          کم پشت سر …

     ادامه...

      شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف گ

      گر مرد رهی میان خون باید رفت         از پای فتاده سرنگون باید رفت عطار نیشابوری گر نمی کوشی به درمانم به آزارم مکوش      مرهم دل نیستی، بر سینه پیکانی چرا؟ حمید سبزواری گر تو خواهی عزت دنیا و دین       عُزلتی از مردم دنیا گزین سهایی گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع      سخت می گیرد جهان با مردمان …

      ادامه...

       شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ک

       کربلا به خون خود تپیدن است       جرعه جرعه مرگ را چشیدن است مرتضی امیری کار با جذبه ی عشق است عزیزان ور نه            بوی پیراهن یوسف گرهی بر باد است صائب تبریزی کار پاکان را قیاس از خود مگیر         گر چه ماند در نبشتن شیر شیر مولوی کاش می دیدی به چشم عاشقان رخسار خویش       تا دریغ از چشم خود …

       ادامه...

        شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ق

        قطره ای کز جویباری می رود      از پی انجام کاری می رود قدر و بهای مرد نه از جسم فربه است       بل قدر مردم از سخن و علم پر بهاست ناصر خسرو قرض است کارهای بدت نزد روزگار        یک روز اگر ز عمر تو ماند ادا کند شفایی کاشانی قضا رفت و قلم بنوشت فرمان         تو را جز صبر کردن …

        ادامه...

         شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ف

         فرا موشم مکن چون من فراموشت نخواهم کرد تو در من آتشی هستی که خاموشت نخواهم کرد فارغی از قدر جوانی که چیست         تا نشوی پیر ندانی که چیست نظامی فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم         بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم حافظ فرزند بنده ای است خدا را، غمش مخور          تو کیستی …

         ادامه...

          شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف غ

          غافل از مور مشو گرچه سلیمان باشی          که ز هر ذره به درگاه خدا راه بود صائب تبریزی غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد       خواندم افسانه ی شیرین و به خوابش کردم فرخی یزدی غلط است این که گویند به دل رهست دل را        دل من ز غصه خون شد، دل تو خبر ندارد عرضی شیرازی غم …

          ادامه...