or

بایگانی برچسب: ادبیات

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ض

هنوز هیچ شعری کسی پیشنهاد نداده برای این حرف.   دوستان عزیز اگر بیتی با این حرف سراغ دارید در قسمت نظرات عنوان کنید تا اشعار به روز رسانی شود و یک منبع غنی برای ادبیات دوستان فراهم آوریم. شعرها و تک بیت های ناب –سایر حروف برای مشاعره

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ژ

هنوز هیچ شعری کسی پیشنهاد نداده برای این حرف.   دوستان عزیز اگر بیتی با این حرف سراغ دارید در قسمت نظرات عنوان کنید تا اشعار به روز رسانی شود و یک منبع غنی برای ادبیات دوستان فراهم آوریم. شعرها و تک بیت های ناب –سایر حروف برای مشاعره

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ذ

هنوز هیچ شعری کسی پیشنهاد نداده برای این حرف.   دوستان عزیز اگر بیتی با این حرف سراغ دارید در قسمت نظرات عنوان کنید تا اشعار به روز رسانی شود و یک منبع غنی برای ادبیات دوستان فراهم آوریم. شعرها و تک بیت های ناب –سایر حروف برای مشاعره

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ی

یک نعره مستانه ز جایی نشنیدیم ویران شود این شهر که میخوانه ندارد یک نفر آمد صدایم کرد و رفت         در قفس بودم، رهایم کرد و رفت الناز اسفند فر یک سال دیگر آمد و دنیا عوض نشد        چیزی بغیر پیرهن از ما عوض نشد میثم امانی یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم       در میان لاله و گل آشیانی …

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ه

هر چیز که بشکند ز بها افتد و لیک      دل را بها و قدر بود تا شکسته است هادی رنجی   هر سر موی تو را با زندگی پیوندهاست      با چنین دلبستگی از خود بریدن مشکل است صائب تبریزی   هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم     باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هلالی جغتایی   …

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف و

وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم       شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم مهرداد اوستا وارث تمام اضطراب های من سلام        لیلی قشنگ خواب های من سلام فرهاد احمدی وصف تو کار واژه های لال من نیست         این شعر های عاشقانه مال من نیست سهیل محمودی وفا نکردی و کردم خطا ندیدی و دیدم         شکستی و نشکستم بریدی و …

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ن

نباید بستن اندر چیز و کس دل       که دل برداشتن کاریست مشکل سعدی نمی توان به تو شرح بلای هجران کرد     فتاده ام به بلایی که شرح نتوان کرد هلالی جغتایی نمی دانم چه می خواهم بگویم       زبانم در دهان باز بسته ست هوشنگ ابتهاج نابرده رنج گنج میسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد سعدی …

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف م

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن         منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن حافظ   موی سپید را فلکم آسان نداد        این رشته را به نقد جوانی داده ام رهی معیری   می رسد روزی که شرط عاشقی دلدادگی ست آن زمان، هر دل فقط یک بار عاشق می شود خلیل ذکاوت   می رود عمر عزیز ما، …

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ل

لازمه عاشقیست رفتن و دیدن ز دور      ور نه ز نزدیک هم رخصت دیدار هست لذت اندر ترک لذت بود، ای آزادگان      ما گدایان ترک این لذت نمی دانسته ایم لطف حق با تو مدارا ها کند        چون که از حد بگذزد رسوا کند   لوتی تو برو لقمه ی خود گاز بزن          کم پشت سر …

ادامه مطلب...

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف گ

گر مرد رهی میان خون باید رفت         از پای فتاده سرنگون باید رفت عطار نیشابوری گر نمی کوشی به درمانم به آزارم مکوش      مرهم دل نیستی، بر سینه پیکانی چرا؟ حمید سبزواری گر تو خواهی عزت دنیا و دین       عُزلتی از مردم دنیا گزین سهایی گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع      سخت می گیرد جهان با مردمان …

ادامه مطلب...