حق توسعه کشورهای در حال توسعه

حق توسعه کشورهای در حال توسعه مقدّمه یکی از مباحث «حقوق بین‏الملل توسعه» مبحث تابعان آن است؛ یعنی علاوه بر دولت‏ها، که به طور مسلّم، از تابعان حقوق بین‏الملل توسعه هستند، چه نهادها یا مجامعی موضوع حق و تکلیف در این زمینه هستند، و توسعه برای چه کسانی و بر عهده چه کسانی یا چه نهادهایی است؟ پرسش مطرح در این نوشتار، بررسی مباحث حق توسعه کشورهای در حال توسعه و ریشه آن و نیز وظایف جوامع بین‏المللی از قبیل سازمان بین‏الملل در این زمینه است. این مقاله تلاش می‏کند این مسئله را در دو بخش بررسی کند: 1. حق توسعه کشورهای در حال توسعه و وظایف جامعه بین‏المللی بر اساس اسناد بین‏المللی مانند منشور ملل متحد و قطعنامه‏هایااعلامیه‏هایی‏که‏به تصویب‏مجامع‏بین‏المللی‏رسیده‏اند. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

حق توسعه در نظریه و عمل

حق توسعه در نظریه و عمل خش نخست: حق توسعه در نظریه الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه 1ـ حق توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر 2ـ درونمایه حق توسعه 3ـ حق توسعه به مثابه حقی نسبت به یک فرایند توسعه 4ـ تکالیف و تعهدات ب ـ مناقشات موجود درباره حق توسعه 1ـ حقوق بشر به مثابه حقوق طبیعی 2ـ محکمه پسندی 3ـ نظارت بر اجرا 4ـ حقوق جمعی در برابر حقوق فردی 5ـ محدودیت امکانات 6 ـ به هم پیوستگی حقوق و فرایند توسعه 7ـ ارزش افزوده حق توسعه به عنوان یک فرایند بخش دوم: حق توسعه در عمل الف ـ همکاری بین‌المللی 1ـ کمک برای توسعه 2ـ پیمان های توسعه ب ـ مؤلفه‌های یک برنامه برای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر تعریف «توسعه» مفهوم «توسعه» در نظر علماى حقوق و اقتصاد، داراى تعریف یکسانى نمى باشد. نظرى اجمالى به تعاریف، براى ارائه یک مفهوم روشن از «توسعه» و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضرورى مى نماید:1 1. توسعه الگویى است که سبب مى شود تحولات جدّى در ابعاد گوناگون به وجود آید، به گونه اى که با قطع وابستگى هاى گوناگون به کشورهاى دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه ها و مغزها را از کشور به جریان انباشت سرمایه ها و مغزها در داخل تبدیل کند. این تعریف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادى و فنى توسعه مى باشد، اما مى تواند معنایى مترادف با استقلال یک کشور نیز داشته باشد. 2. توسعه یک …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مبانی فلسفی حقوق بشردوستانه 

مبانی فلسفی حقوق بشردوستانه   (دکترمحمد حسین طالبی) باسمه تعالی مقدّمه این نوشتار در صدد آن است که بنیاد های آنچه را که در اسلام، حقّ بشردوستانه و نه تنها قانون بشردوستانه تلقّی می‌شود معرّفی کرده و تحلیل فلسفی نماید. بنابراین، ابتدا به بررسی مفهوم واژه «حقّ» پرداخته، سپس نگاهی هستی شناسانه به مسئله «حقّ» نموده است. در ادامه به انواع حقوق، یعنی حقّ خدا و بشر، و نیز مبانی فلسفی آنها اشاره نموده و در پایان به تبیین مبنای فلسفی انواع حقوق بشر دوستانه در اسلام پرداخته است. 1- چیستی حقّ در حوزه دانش فلسفه حقوق ، واژه حقّ بر‌گردان کلمه Right در زبان انگلیسی و ترجمه اصطلاح Droit در زبان فرانسه و Recht در زبان آلمانی است. فیلسوفان حقوق در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فلسفه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

فلسفه حقوق بشر وحقوق بشردوستانه (دکترمصطفی محقق) مقدمه مقوله‌ی محدودیت عملکرد رزمندگان و حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه مبحث تازه‌ای نبوده، بلکه در طول تاریخ بخشی از فرهنگ‌‌های بشری را به خود اختصاص داده است. ادیان الهی و تمدن‌های کهن همواره برای تحدید عملکرد رزمندگان و حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه دستورالعمل‌ها و قواعدی وضع کرده‌اند. تنظیم چنین قواعدی در سطح بین‌المللی، در عصر حاضر، با تصویب اولین کنوانسیون ژنو در 1864 عینیت یافت، که خود اساس پیدایش حقوق بشردوستانه شد. پیدایش حقوق بشردوستانه در دوره‌ای از تاریخ بود که توسل به جنگ همچنان جنبه‌ی قانونی داشت. در اروپا، نظریه‌ی جنگ عادلانه‌ی کلیسا توجیه توسل به زور را هم شامل می‌شد، که این خود بر پیدایش حقوق بشردوستانه تأثیر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...