مقاله تاریخچه ثبت

تاریخچه ثبت :  ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است . داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مجموعه سوالات استانداردهای نقشه کشی به همراه پاسخ

1- نخستین موسسه ملی استاندارد در چه سال و در چه کشوری تاسیس شد؟ الف) 1901 انگلستان                                        ب) 1916 آلمان ج) 1919 اتریش                                               د) 1920 زلاندنو 2- در استانداردهای صنعتی قدیمی ترین سازمان در سطح جهان کدام استاندارد و در چه سالی می باشد؟ الف) ایزو 1926                                               ب) الکترونیک 1906 ج) din 1946                                                  د) ansi 1917 3- سازمان ایزو در چه سالی تاسیس شد؟ الف) 14 اکتبر 1946                                        ب) 15 اکتبر 1945 ج) 16 اکتبر 1946                                           د) 14 اکتبر 1945 4- تعریف استاندارد چیست؟ الف) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات. ب)  استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات صنعتی. ج) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات الکترونیکی. د) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی برای یک محصول. 5- سازمان ملی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مفاهیم حقوقی«حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمکهای خارجی

مفاهیم حقوقی«حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمکهای خارجی مقدمه: تلقی حق توسعه بعنوان یک حق اساسی بشر مورد حمایت تعداد کثیری از نظریه‏پردازان حقوقی می‏باشد.گرچه«حقوق بشر»اصطلاحی است که در سنت آزادیخواهی غرب ابتدا به حقوق مدنی و سیاسی فردی ارجاع داده می‏شود لکن کشورهای در حال توسعه (1) با این مسئله مخالفت دارند و معتقدند که چنانچه بهره‏مندی از این حقوق(مدنی و سیاسی)صرفا جنبه فردی یابد موجب توقف جریان توسعه می‏گردد. (1)-کشورهای در حال توسعه‏ (Developing Countries)کشورهائی هستند که دارای ویژگی‏هائی همچون بحران غذائی، ناتوانی در تولید، ضعف قدرت خرید، بالا بودن در صد بیسوادی، قروض سنگین و سبک و فعال نبودن در تجارتهای بین المللی می‏باشند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر چکیده: حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

حق توسعه کشورهای در حال توسعه

حق توسعه کشورهای در حال توسعه مقدّمه یکی از مباحث «حقوق بین‏الملل توسعه» مبحث تابعان آن است؛ یعنی علاوه بر دولت‏ها، که به طور مسلّم، از تابعان حقوق بین‏الملل توسعه هستند، چه نهادها یا مجامعی موضوع حق و تکلیف در این زمینه هستند، و توسعه برای چه کسانی و بر عهده چه کسانی یا چه نهادهایی است؟ پرسش مطرح در این نوشتار، بررسی مباحث حق توسعه کشورهای در حال توسعه و ریشه آن و نیز وظایف جوامع بین‏المللی از قبیل سازمان بین‏الملل در این زمینه است. این مقاله تلاش می‏کند این مسئله را در دو بخش بررسی کند: 1. حق توسعه کشورهای در حال توسعه و وظایف جامعه بین‏المللی بر اساس اسناد بین‏المللی مانند منشور ملل متحد و قطعنامه‏هایااعلامیه‏هایی‏که‏به تصویب‏مجامع‏بین‏المللی‏رسیده‏اند. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...