مقاله راجب حجاب و پوشش در دین مبین اسلام

مقدمه : حجاب و پوشش در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اسلام به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ فرد و جلوگیری جامعه از انحرافاتی که سرچشمه آنها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش صحیح می باشد . برنامه ای را به مردم داده است که این دستورالعمل شامل همه افراد بشر اعم از مرد و زن می باشد. اسلام برای مردان پوششی را قرار داده است که مسلمانان بایستی به آن دستور عمل کند و برای زنان و دختران نیز متناسب با جسم و روحیات آنها برنامه ای دارد. پرواضح است که جسم زن از لطافت و زیبایی خاصی برخوردار است که این ویژگی ها البته متناسب با وظایف و مأموریت های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تاریخ پیدایش وکالت در ایران

هزینه کانون وکلا را وکلای دادگستری میپردازند و این کانون هیچ کمکی از دولت دریافت نمی کند… مشکلی که اینک کانونهای مستقل وکلا با آن موجع هستند تصویب قانونی است که به قوه قضائیه اجازه میدهد راسا نوعی پروانه وکالت صادر کنند. کانونهای وکلا به این اعتقاد هستند که صدور پروانه از جانب قوه قضائیه و اینکه چنین پروانه هایی را همه ساله خود این قوه باید تمدید کند آزادی عمل از وکیل سلب می کند. تاریخ پیدایش وکالت در ایران تاریخ پیدایش وکالت دادگستری را از روزگاری می توان دانست که دیگر اختلاف مردم با زور و قدرت حلو فصل نمی گردید و برای رفع اختلافات قاضی تعیین شد … پیدایش حرفه وکالت در کشور عزیزمان بی شباهت یه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله تاریخچه ثبت

تاریخچه ثبت :  ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است . داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مجموعه سوالات استانداردهای نقشه کشی به همراه پاسخ

1- نخستین موسسه ملی استاندارد در چه سال و در چه کشوری تاسیس شد؟ الف) 1901 انگلستان                                        ب) 1916 آلمان ج) 1919 اتریش                                               د) 1920 زلاندنو 2- در استانداردهای صنعتی قدیمی ترین سازمان در سطح جهان کدام استاندارد و در چه سالی می باشد؟ الف) ایزو 1926                                               ب) الکترونیک 1906 ج) din 1946                                                  د) ansi 1917 3- سازمان ایزو در چه سالی تاسیس شد؟ الف) 14 اکتبر 1946                                        ب) 15 اکتبر 1945 ج) 16 اکتبر 1946                                           د) 14 اکتبر 1945 4- تعریف استاندارد چیست؟ الف) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات. ب)  استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات صنعتی. ج) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات الکترونیکی. د) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی برای یک محصول. 5- سازمان ملی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مفاهیم حقوقی«حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمکهای خارجی

مفاهیم حقوقی«حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمکهای خارجی مقدمه: تلقی حق توسعه بعنوان یک حق اساسی بشر مورد حمایت تعداد کثیری از نظریه‏پردازان حقوقی می‏باشد.گرچه«حقوق بشر»اصطلاحی است که در سنت آزادیخواهی غرب ابتدا به حقوق مدنی و سیاسی فردی ارجاع داده می‏شود لکن کشورهای در حال توسعه (1) با این مسئله مخالفت دارند و معتقدند که چنانچه بهره‏مندی از این حقوق(مدنی و سیاسی)صرفا جنبه فردی یابد موجب توقف جریان توسعه می‏گردد. (1)-کشورهای در حال توسعه‏ (Developing Countries)کشورهائی هستند که دارای ویژگی‏هائی همچون بحران غذائی، ناتوانی در تولید، ضعف قدرت خرید، بالا بودن در صد بیسوادی، قروض سنگین و سبک و فعال نبودن در تجارتهای بین المللی می‏باشند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...