بایگانی مطالب

شعر”کم رنگ نباش” از عمادالدین زند

شعر”کم رنگ نباش” از عمادالدین زند کم رنگ نباش کم رنگ نشو که از تو رنگ می گیرد این باغ نارنج باغبان تویی همینجا بمان تا هر صبح از عطر نارنجستان نفس بگیریم در هوای هم و هر شب زیر نور ماه ستاره رج بزنیم بانوی ارغوان و مهتاب من هرچه داشتم برای چشمهای نجیبت شعر کردم من باغبان خوبی نیستم بمان که این باغ هرسال با تبسم تو به بار می نشیند… عمادالدین زند Saeedsun.ir

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شعر”معتاد شدم” از عمادالدین زند

شعر”معتاد شدم” از عمادالدین زند معتاد شدم به تو به لبهایت به گیرایی چشمانت معتاد شدم به نفس به عطر ملایم گردنت به تمام ثانیه های تسخیر بغل و تمام شدم در تمام تو ترکت نمی کنم زنده باد رفیق بد ……….. عمادالدین زند Saeedsun.ir

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازیهای بومی و محلی استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر

بازیهای بومی و محلی استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر 1) بازي گوي راهیک اصطلاحات : 1 . سر مل بازي : مل به معنی جایگاه است . سر مل در فاصله ي 60 متري تا 100 متري محل ضربه به گوي قرار دارد . بازیکنانی که به گوي ضربه می زنند ، باید این فاصله را طی کنند تا به سر مل برسند و در موقعیتی مناسب ، دوباره به پیش مل برگردند. 2 . پیش مل بازي : در نزدیک محل ضربه ي گوي قرار دارد . بازیکنانی که به گوي ضربه می زنند ، باید در این محل قرار گیرند تا در موقعیتی مناسب خود رابه سر مل برسانند و دوباره برگردند. 3. تیم پایین تپه : تیمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تحقیق راجب میدان در معماری و شهرسازی – بخش دوم

2: عناصر میانی مقدس 2-1: دارای عنصری میانی منظور از عنصر یا فضای میانی، عنصر و فضایی است که در میان میدان احداث شده و دارای کارکرد معینی باشد، بنابراین هر عنصر یا فضایی که به صورت اتفاقی و فکر نشده در میان میدان قرار گیرد و در صورت تغییر مکان، هیچ تغییری در نحوۀ فعالیتهای میدان و برگزاری مراسم در آن روی ندهد از عناصر یا فضاهای میانی به شمار نمی آید. برای مثال در وسط بسیاری از میدانهای محله ای بعضی از شهرها مانند یزد و نایین، الوگاههایی (محل افروختن آتش) وجود داشت- اکنون نیز آثاری از آنها موجود است- که در بعضی از مراسم، در آنها آتش می افروختند. این فضاها یا عناصر در قدیم از تقدس …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت نهم

2-2-7-3- بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم متوسط محله با تراکم متوسط مساحت 149424.81 متر مربع و جمعیت 2026 نفر را دارا می باشد. سرانه این محله برای هر نفر 73.75 مترمربع می باشد. کاربرد و کاربری مسکونی برای 46984.91 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر 31.44 درصد و سرانه این کاربری برابر 23.19 متر مربع برای هر نفر می باشد. کاربرد آموزشی برای 8511.01 متر مربع از محله با تراکم متوسط پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 5.7 درصد و سرانه این کاربرد برابر 4.2 متر مربع برای هر نفر می باشد. کاربری کودکستان و مهدکودک با کاربرد آموزشی برای 835.36 متر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...